Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Wetgeving en verdragen

Introductie

Deze gids is bedoeld als startpunt voor het vinden van Nederlandse wet- en regelgeving en verdragen waarbij Nederland partij is en geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen.

Zie de Onderzoeksgidsen voor bronnen met specifieke wetgeving en verdragen voor een bepaald rechtsgebied, de gids European Law voor wetgeving en verdragen van de Europese Unie en de gids Legislation and treaties voor buitenlandse wetgeving en internationale verdragen.

Hulp nodig, suggesties of opmerkingen? Laat het weten.

Databanken

Legal Intelligence
Belangrijkste bron voor het vinden van Nederlandse jurisprudentie. Doorzoek in één keer alle jurisprudentie opgenomen in Navigator, OpMaat, Rechtspraak.nl (zie hieronder voor inhoud en afzonderlijke toegang) en overige jurisprudentietijdschriften. Ook voor het snel vinden van een specifieke uitspraak. 

Navigator

 • Lexplicatie - Alle nationale wet- en regelgeving voorzien van toelichtende aantekeningen, veelal ontleend aan en met verwijzingen naar de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken. Ook historische wetteksten vanaf 1992 en internationale regelingen die voor Nederland van belang zijn.
  Lexplicatie en voorloper Schuurman & Jordens zijn ook op papier aanwezig in de bibliotheek (184: ZZ 15, kast t.o. de oude naslagwerken kast). N.B. De papieren versie wordt sinds maart 2012 niet meer bijgewerkt.
 • Commentaren - Bevat de online versies van o.a. de serie Tekst & Commentaar, de Asser-serie, de Groene Serie en de Vakstudie. De Tekst & Commentaarserie en de Asser-serie zijn ook op papier aanwezig in de bibliotheek (meld u aan de balie).

OpMaat

 • Wet- en regelgeving - Teksten van (geconsolideerde) wet- en regelgeving. Vind per wet of wetsartikel de parlementaire geschiedenis en gedelegeerde wetgeving, relevante jurisprudentie en commentaar uit Sdu-publicaties.
 • Commentaar - Commentaar op wetten uit verschillende rechtsgebieden.

Overheid.nl - Verdragenbank
Bevat de gegevens (o.a ondertekening, bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring, toetreding, opzegging) van verdragen, waarbij het Koninkrijk der Nederlanden partij is. Verwijst naar teksten gepubliceerd in het Tractatenblad.

Overheid.nl - Wet- en regelgeving
Bevat verdragen, (geconsolideerde) wetten, ministeriële regelingen, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten, regelgeving ZBO’s en PBO’s en de wetten en regels die per 10-10-2010 van kracht zijn geworden voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Rechtsorde
Belangrijke bron, bevat vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

Wetteksten

Snel de geldende tekst van een wet vinden kan met behulp van Legal Intelligence:

 • Vul op de openingspagina in het zoekveld de (officiële) naam van de wet in.
 • Klik op de titel in het zoekresultaat, om de volledige wettekst te openen.
 • Blader links onder resultaten door de artikelen.

Bekijk de kennisclip Wetgeving en Verdragen.

Wettenbundels

Ten behoeve van het onderwijs bestaan er wettenbundels van o.a. Kluwer en Vermande. Deze bevatten de belangrijkste wetten en verdragen en zijn voorzien van een register, trefwoorden in de marge en een inhoudsopgave. De bibliotheek heeft van beide series exemplaren ter inzage (daguitleen) bij de balie.

Naast de algemene wettenbundels zijn er ook bundels met relevante wetgeving en verdagen voor een bepaald rechtsgebied. Bijvoorbeeld de wetsedities van Ars Aequi. Deze bundels zijn moeilijk te vinden in de catalogus door de verschillen in naamgeving (Teksten …, Wettenverzameling …, Wetgeving …, etc.).

Zie de Onderzoeksgidsen voor relevante bundels per rechtsgebied of vraag het aan de balie in de bibliotheek.

Geconsolideerde wetgeving

Geconsolideerde wetteksten zijn wetteksten waarin alle eventuele wijzigingen tot op de datum van vandaag zijn verwerkt. Raadpleeg geconsolideerde wetgeving vanaf april 1996 via OpMaat, vanaf mei 2003 via Overheid.nl of vanaf 2006 via Legal Intelligence.
Let op: wet- en regelgeving opgenomen in wettenbundels is dus niet altijd actueel. Kijk altijd naar de Inwerkingtredingsdatum en wat de laatste verwerkte wijziging is. Of kijk naar de frase ‘informatie geldend op’.

Zie ook het onderdeel Parlementaire geschiedenis.

Commentaren

Betekenis en uitleg van een wetsartikel door een deskundige aan de hand van verwijzingen naar parlementaire behandeling, jurisprudentie en literatuur.

Een aantal belangrijke commentaren:

Bekijk de kennisclip Wetgeving en Verdragen

Zie de Onderzoeksgidsen voor commentaren voor een specifiek rechtsgebied en de Handleiding Commentaren bij de Juridische Bibliotheek voor meer informatie en hulp bij het vinden van commentaren.

Parlementaire geschiedenis

Overzicht van de gepubliceerde wet en eventuele wetswijzigingen in het Staatsblad en verwijzingen (met link indien digitaal beschikbaar) naar de daarbij behorende Kamerstukken (a.d.h.v. vetnummer).

Snel de parlementaire geschiedenis van een wet opvragen kan met Legal Intelligence:

 • Klik bovenin het scherm in de rode balk op het vergrootglas:
 • Selecteer links wet- en regelgeving en vul de (officiële ) naam van de wet in.
 • Klik vervolgens op overzicht voor een overzicht van de parlementaire geschiedenis.

Zie ook de gids Officiële publicaties voor het vinden van oude Staatsbladen en meer over Kamerstukken.

Buitenlandse wetgeving

N-Lex biedt een overzicht - inclusief beschrijving van de inhoud - van vrij toegankelijke websites met wet- en regelgeving van alle lidstaten van de Europese Unie.

Zie voor meer buitenlandse wetgeving de gids Legislation and treaties.

Verdragen

In het Tractatenblad worden gegevens over verdragen en teksten van verdragen gepubliceerd waaraan het Koninkrijk is gebonden of waarvan de regering het wenselijk acht dat het Koninkrijk daaraan gebonden wordt.

Gebruik de Verdragenbank om een verwijzing naar een verdrag te vinden. Verdragsteksten (gepubliceerd in het Tractatenblad) kunnen via Legal Intelligence (vanaf 1951) gevonden worden via Uitgebreid zoeken (klik op het vergrootglas, bovenin rode balk). Selecteer bij Alle informatie Officiële publicaties, vink Tractatenblad aan bij Informatiesoorten en zoek op titel of nummer van het Tractatenblad.

Verdragsteksten van voor 1951 zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Het Repertorium van door Nederland tussen 1813 en 1950 gesloten verdragen samengesteld door A. M. Stuyt (1953) is een naslagwerk met daarin een overzicht van verdragen gesloten voor 1951.

Bekijk kennisclip Wetgeving en Verdragen.

Gebruik de handleiding Hoe vind ik een verdrag voor meer informatie (o.a. wat is een verdrag, waar worden verdragen gepubliceerd, uitleg van termen als ratificatie, voorbehoud, protocol) en bronnen voor verdragen.

Zie ook: Verdragenrecht: het internationale en Nederlandse recht betreffende de totstandkoming, werking en beëindiging van verdragen / C.B. Modderman (2019).

Commentaar bij verdragen

Geeft uitleg en achtergrondinformatie over de totstandkoming van een verdragsartikel.

Vind een specifiek commentaar

1)  CataloguePlus: zoek bij All op 'commenta*' + volledige of afkorting verdragsnaam;
2) Verfijn met de opties rechts in het zoekresultaat, bijv. met 'location' voor de vindplaats. 

Travaux preparatoires

Voorbereidende stukken en de discussie bij de totstandkoming van een verdrag.

Vind specifieke travaux preparatoires 

1) CataloguePlus: zoek bij All op 'travaux preparatoires' + verdragsnaam;
2) Verfijn met de opties rechts in het zoekresultaat, bijv. met 'location' voor de vindplaats.

Audiovisual Library of International Law/Historic Archives UN
Databank bevat o.a. ‘preparatory documents’ van verschillende VN-verdragen. Selecteer een rechtsgebied, klik op het betreffende verdrag en kies het tabblad ‘Documents’ bovenin.

Zie voor meer over internationale verdragen de gids Legislation and treaties.

Bekijk de kennisclip Wetgeving en Verdragen

Zoeken naar oudere wetgeving en verdragen

Zie de handleiding Hoe vind ik oude documenten.