Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Officiële publicaties

Introductie

Deze gids is bedoeld als een startpunt voor het vinden van Nederlandse Officiële publicaties en geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen.

Onder Officiële publicaties worden verstaan Officiële bekendmakingen en Parlementaire stukken.

Officiële bekendmakingen

Wet- en regelgeving en verdragen van centrale overheden en vergunningen, ruimtelijke plannen e.d. van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking in de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad hun rechtsgeldigheid verwerven.

Parlementaire stukken

Kamerverslagen (Handelingen), Kamerstukken (Bijlagen bij de Handelingen der Staten Generaal), Kamervragen (Aanhangsels) en agenda’s van de Eerste en Tweede kamer.

Zie de onderzoeksgids European Law voor officiële publicaties van de Europese Unie. Zie de gids Official documents voor internationale officiële publicaties.

Hulp nodig, suggesties of opmerkingen? Laat het weten.

Databanken

Legal Intelligence
Belangrijkste bron voor het vinden van Officiële publicaties. Doorzoekt o.a. de inhoud opgenomen in Overheid.nl, Staten-Generaal Digitaal én OpMaat (zie opsomming inhoud hieronder). Bevat ook Adviezen van de Raad van State.
Bekijk de kennisclip Officiële publicaties.

Rechtsorde
Databank met toegang tot full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

Overheid.nl - Officiële bekendmakingen
Bevat Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen en Staatsblad vanaf 1995. Staatscourant vanaf 2009 (daarvoor vanaf 1995 onvolledig) en Tractatenblad vanaf 1951.

Overheid.nl - Internetconsultatie
Bevat informatie over wet- en regelgeving die door het kabinet of het parlement wordt voorbereid en waarover via internet wordt geconsulteerd. Bevat conceptregelingen en ontwerptoelichtingen.

Europapoort
Website over Europese activiteiten van de Eerste Kamer. Bevat thema- en e-dossiers met informatie/publicaties over de behandeling van een Europees voorstel door de Eerste en Tweede Kamer, Europese instellingen, en het standpunt van de Nederlandse regering en andere lidstaten.

OpMaat
Officiële publicaties in PDF-formaat, beschikbaar vanaf 1 januari 1995 (met uitzondering van de Niet-dossierstukken en de Bijlagen). Met o.a. de mogelijkheid om te zoeken binnen een rechtsgebied en/of rubriek.

Overheid.nl - Zoeken in historische publicaties
Parlementaire documenten (Kamerstukken, Handelingen, Kamervragen) uit de periode 1814-1995. Bevat geen digitale versies van oude Staatsbladen en Staatscouranten.

Raad van State - Adviezen
Overzicht van de adviesaanvragen die momenteel in behandeling zijn en een overzicht van de adviezen die de Afdeling advisering recent heeft vastgesteld. Vanaf 1 januari 2000-recent).

N.B. De inhoud (bestreken periode) van bovengenoemde bronnen overlapt elkaar; ze onderscheiden zich vooral in zoekmogelijkheden.

Staatscourant

De Nederlandse Staatscourant (Stcr.) is het officiële publicatieblad voor algemeen verbindende voorschriften van ministers en staatssecretarissen, de departementale regelgeving en o.a. nieuws en advertenties. Het bestaat sinds 1814* en wordt vanaf 1 juli 2009 alleen nog maar in elektronische vorm bekend gemaakt.

Beschikbaarheid:

* Oudere staatscouranten zijn verschenen als de Algemeene staats-courant (1798-1799), de Bataafsche Staats-courant (1805-1806) en de Koninglyke (Staats-)courant (1806-1810). Gedeeltelijk digitaal beschikbaar via Delpher - Kranten.

Kamerstukken

Alle Kamerstukken krijgen bij verschijnen een Kamerstuknummer (bijv. 23 992), deze nummering is doorlopend vanaf het vergaderjaar 1945/46.

Zo krijgt een wetsvoorstel bij indiening een Kamerstuknummer en ook alle bijbehorende stukken (Voorstel van wet, Memorie van toelichting e.d.) krijgen hetzelfde Kamerstuknummer plus een apart ondernummer (volgnummer genoemd). De Memorie van toelichting heeft meestal ondernummer 3.

Omdat de behandeling van een wetsvoorstel zich over meerdere jaren kan uitstrekken, kunnen de vervolgstukken over meerdere jaren verspreid zijn. 

Beschikbaarheid:

Bekijk de kennisclip Officiële publicaties.

Staatsblad

In het Staatsblad (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden) verschijnen Nederlandse wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Daarnaast worden schorsings-, vernietigings- en koninklijke besluiten inzake de inwerkingtreding van wetten opgenomen.

Beschikbaarheid:

Bekijk de kennisclip Officiële publicaties.

Tractatenblad

In het Tractatenblad worden gegevens over verdragen en teksten van verdragen gepubliceerd waaraan het Koninkrijk is gebonden of waarvan de regering het wenselijk acht dat het Koninkrijk daaraan gebonden wordt. Het Tractatenblad wordt uitgegeven sinds 1951 en wordt vanaf 1 juli 2009 alleen nog maar in elektronische vorm bekend gemaakt.

Beschikbaarheid:

  • Digitaal beschikbaar vanaf 1951 via Legal Intelligence
  • Verdragsteksten van voor 1951 zijn gepubliceerd in het Staatsblad.

Bekijk de kennisclip Officiële publicaties.

Zie ook de Verdragenbank (index met verwijzingen) van het Ministerie van Buitenlandse zaken.
Zie voor meer over verdragen de gids Wetgeving en verdragen.

Bekijk de kennisclip Officiële publicaties

Zoeken naar oudere officiële publicaties

Zie de handleiding Hoe vind ik oude documenten.