Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Op deze pagina is relevante informatie verzameld voor studenten en medewerkers van de afdeling Filosofie. 

Als het niet lukt de informatie te vinden die je zoekt, mail dan naar e.m.tendolle@uva.nl

 • Informatiebronnen

  De Bibliotheek biedt databases aan voor het zoeken naar filosofische literatuur. De meeste zijn alleen toegankelijk binnen het UvA-domein (of elders met UvAnetID).
  Enkele belangrijke databases:

  Website Opleiding Filosofie Universiteit van Amsterdam

 • Locatie

  De collectie Filosofie vind je in de Universiteitsbibliotheek Singel, de hoofdvestiging van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. 

 • Collectie

  Beschrijving

  De verzameling wijsbegeerte van de UBA is van oudsher zeer omvangrijk (meer dan 100.000 titels). Het grootste gedeelte bevindt zich in gesloten magazijnen; een gedeelte staat in open opstelling, voornamelijk in de Universiteitsbibliotheek Singel. Deze collectie bevat een groot aantal naslagwerken op het gebied van de filosofie, vele primaire en secundaire werken van en over filosofen en monografieën betreffende de systematische onderdelen van de wijsbegeerte.
  Het aanschafbeleid sluit nauw aan bij het actuele onderwijs en onderzoek van de UvA op het gebied van de filosofie.

   

  De open opstelling

  De literatuur in open opstelling staat op onderwerp geplaatst volgens de Library of Congress Classification (LCC). Enkele voor de wijsbegeerte belangrijke LCC-rubrieken zijn:

  • B 1-5802 Philosophy (general and history of philosophy)
  • BC Logic
  • BD Speculative philosophy
  • BF Psychology
  • BH Aesthetics
  • BJ Ethics
  • H Social Sciences
  • JC Political theory
  • M Music
  • N Fine Arts
  • P Language and literature
  • Q Science
  • R Medicine

  De meeste rubrieken staan geplaatst in het E-gebouw van de Universiteitsbibliotheek Singel.
  De wegwijzer LCC wijsbegeerte biedt een gedetailleerd overzicht.
  De Quick Reference Guide Humanities Collections geeft een overzicht van de LCC-codes voor de Humaniora.

  Zie voor de volledige indeling van de Library of Congress:
  Library of Congress indeling op hoofdlijnen

  Speciale Collecties

  Aparte vermelding verdienen de volgende deelgebieden / collecties: 

  • Spinoza (primaire en secundaire werken)
  • Bibliotheek en archief van de Bolland-Stichting; verzameling boeken, brochures, overdrukken en handschiften van de Bolland-Stichting, in permanente bruikleen van de UB (archief 13 dozen; bibliotheek ong.1200 titels). Van deze collectie is een catalogus aanwezig. Voor de bestudering van het Hegelianisme in Nederland in de 20e eeuw is deze collectie van groot belang.
  • Bibliotheek nagelaten door Prof. Mr. Dr. Leo Polak: uitzonderlijke collectie op het gebied van de wijsbegeerte, de letterkunde en de cultuurgeschiedenis. O.a. eerste drukken van Franse en Duitse filosofen zoals Descartes, Leibniz, Kant, Schelling, Hegel (ruim 1200 titels, catalogus aanwezig). Deze bibliotheek was in 1948 bij de UvA ondergebracht. In 2011 werd het bijna zestig deeltjes tellende dagboek van Leo Polak door zijn dochter mevr. Ans Samama-Polak overgedragen aan de Bijzondere Collecties.
  • Wijsgeerige Verzameling, destijds opgezet door de Nederlandse filosoof Poortman: een groot aantal archieven, zeer ongelijk van status, omvang en inhoud, ook qua ontsluiting. De belangrijkste archieven: archief G. Heymans, archief Internationale School voor Wijsbegeerte, archief G. Mannoury, archief J.J. Poortman; archief H.J. Pos; archief M.H.J. Schoenmaekers , archief C.J. Wijnaendts Francken. Een voorlopige registratie is beschikbaar van personen van wie materiaal in de Wijsgeerige Verzameling aanwezig is. (Te raadplegen bij Bijzondere Collecties, informatie Klaas van der Hoek.)
  • Bibliotheca Beth betreft een aanzienlijk deel uit de privé-collectie van de in 1964 overleden prof. E.W. Beth. De collectie bevat ongeveer 2500 titels op het gebied van logica, filosofie van de wiskunde, grondslagenonderzoek en geschiedenis der exacte wetenschappen. Men kan de collectie uitsluitend ter plaatse raadplegen. De boeken staan opgenomen in de online publiekscatalogus van de UBA.
   Deze collectie is in 2009 verhuisd naar het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) in de Watergraafsmeer. Voor raadpleging kan men het beste contact opnemen met het ILLC, tel. 020 525 6051.
 • Spinozacollecties

  Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam is een grote hoeveelheid oude drukken van Spinoza aanwezig, zowel Latijnse uitgaven als Nederlandse vertalingen. Naast de UB-Amsterdam bezit ook de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag belangrijk materiaal van Spinoza. Verder is interessant het boekenbezit van het Spinozahuis te Rijnsburg, van de Spinoza-studiezaal te Den Haag en de Spinozacollectie, aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Het stadsarchief van Amsterdam tenslotte bezit de belangrijkste collectie manuscripten (autografen en kopieën) van Spinoza.

  In verband met de renovatie van het Spinozahuis in Rijnsburg verhuisde de bibliotheek in 2008 tijdelijk naar de UB Groningen. Van dit boekenbezit is een nieuwe catalogus gemaakt: De boeken van Spinoza : Spinoza's books / samengesteld door Jacob van Sluis & Tonnis Musschenga. Deze catalogus is online beschikbaar.

  Verdere informatie:

  • in de rubriek Denker op het scherm besteedt de Koninklijke Bibliotheek uitgebreid aandacht aan Spinoza.
  • Spinoza Web, een open-access website in ontwikkeling die o.a. toegang geeft tot een grote hoeveelheid primaire bronnen.

  Bibliotheken/instellingen:

 • Ondersteuning

  Neem contact op met Specialist Wetenschappelijke Informatie Esther ten Dolle voor aanschafsuggesties, hulp bij het zoeken naar wetenschappelijke informatie, instructies & cursussen en vragen over bibliotheekdiensten als Auteursrecht
  DatamanagementOpen Access-publiceren en Open Data.

  Dr. E.M. (Esther) ten Dolle PhD

  Universiteitsbibliotheek

  Faculteitsbibliotheek FGw

 • Datamanagement

  Onderzoeksdata

  Toegankelijkheid van onderzoeksgegevens staat volop in de belangstelling. Bij onderzoeksaanvragen worden steeds vaker voorwaarden gesteld over opslag en beschikbaarheid van de onderzoeksdata.

  Zo vermeldt de informatiebrochure van NWO-DANS dat de onderzoekers na toekenning van subsidie van NWO een contract moeten afsluiten met afspraken over archiveren en beschikbaar stellen van de data.

  Volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (pdf) is de bewaartermijn van ruwe gegevens minimaal 5 jaar. “Deze gegevens worden op aanvraag ter beschikking gesteld aan andere wetenschaps-beoefenaren.” (III.3)

  Plannen, bewaren en delen van onderzoeksdata

  Op de RDM-website vind je alle informatie over plannen, bewaren en delen van onderzoeksdata. De Faculteit der Geesteswetenschappen hanteert een eigen Research Data Management Protocol.

  Alle onderzoekers van UvA en HvA hebben vanaf 28 september 2017 toegang tot UvA/HvA figshare: een systeem voor het veilig opslaan, gecontroleerd delen en publiceren van onderzoeksdata.

  Datasets filosofie vinden

  Onderzoeksgegevens kunnen worden bewaard in data-archieven. Deze ‘repository’s’ kun je op twee manieren gebruiken: voor opslag van eigen onderzoeksdata en voor het raadplegen van data van onderzoek van andere wetenschappers.

  NARCIS biedt toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets en e-publicaties in Nederland.

  Vakspecifieke datasets op het gebied van de wijsbegeerte zijn (vooralsnog) weinig beschikbaar. Zoek op ‘Arts and Humanities’ indien ‘philosophy’ niets oplevert.

  Datasets over politieke filosofie zijn vooral vindbaar onder sociale wetenschappen.

  Ondersteuning

  Heb je vragen of behoefte aan training, hands-on sessies? Neem contact op met RDM Support of de informatiespecialist van filosofie.

 • Filosofiebeoefening in Nederland
Esther ten Dolle
Informatiespecialist Filosofie
Ondersteuning nodig bij onderzoek en onderwijs? Vragen over de collectie of een aanschafverzoek? Neem contact met me op!
Send an e-mail to e.m.tendolle@uva.nl Of neem contact op met de bibliotheek