Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Staats- en bestuursrecht

Databanken

EUR-Lex
Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.

Gemeentewet en haar toepassing (GMT) - Navigator
Behandelt onder meer de inrichting, de samenstelling en de bevoegdheden van het gemeentebestuur, de financiën van de gemeenten en het toezicht op het gemeentebestuur. Bevat artikelsgewijs commentaar op de Gemeentewet, jurisprudentie.

HUDOC
Uitspraken en beslissingen van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Bevat ook teksten van verdragen en protocollen van de Conventie van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheid.

Legal Intelligence
Databank met toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

Migratieweb
Kennisdatabank met nationale en internationale jurisprudentie op het gebied van migrantenrecht. Bevat daarnaast tijdschriftartikelen (MR, A&MR), ambtsberichten, parlementaire stukken, adviezen, rapporten en meer op het gebied van migrantenrecht.

Nationaliteitsrecht.nl / Migratierecht.nl
Bevat nationale en internationale wetgeving en verdragen, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie.

OpMaat Bestuursrecht
Bevat relevante wet- en regelgeving, Officiële Publicaties, Europese richtlijnen en verordeningen, artikelsgewijze commentaren, jurisprudentie, literatuur en nieuws.

Rechtsorde
Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

World Constitutions Illustrated - HeinOnline
Alle constituties van de wereld in oorsponkelijke taal en Engelse vertaling. Bevat per constitutie verwijzingen naar relevante artikelen, boeken, commentaren en websites.

(Hand)boeken

In de bibliotheek zijn boeken over staats- en bestuursrecht te vinden bij plaatsnummer S. Zie hiervoor de plattegrond.

Zie ook de gids Juridische literatuur - Boeken.

Commentaren

Zie ook de Handleiding Commentaren.

Officiële publicaties

 Zie de gids Officiële publicaties.

Wetgeving en verdragen

Zie de gids Wetgeving en verdragen.

Diversen