Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Jurisprudentie

Introductie

Deze gids is bedoeld als een startpunt voor het vinden van in Nederland gepubliceerde (niet alle rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd ) jurisprudentie en geeft een overzicht van belangrijke (algemene) bronnen.

Zie de Onderzoeksgidsen voor een overzicht van jurisprudentiebronnen voor een specifiek rechtsgebied. Zie de gids Case Law voor internationale (voornamelijk EU-landen, U.S. en U.K.) jurisprudentie.

Hulp nodig, suggesties of opmerkingen? Laat het weten.

Databanken

EUR-Lex
Jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, Gerecht van Eerste Aanleg en het Gerecht voor Ambtenarenzaken vanaf 1954 met verwijzingen naar ‘rechtsgeleerde noten’.

Jurisprudentie in Nederland (JIN) online
Snelle publicatie van uitspraken met praktijkgerichte annotaties en samenvattingen op het gebied van arbeidsrecht, personen - en familierecht, ondernemingsrecht, civiel recht, strafrecht en bestuursrecht.

Navigator - Jurisprudentietijdschriften
NJ, NJ Feitenrechtspraak en een aantal specifieke jurisprudentietijdschriften. Klik op Uitgaven voor een overzicht.

OpMaat - Jurisprudentie
Jurisprudentie uit specifieke (Sdu-)jurisprudentietijdschriften en Rechtspraak.nl. N.B. OpMaat kent ook een aantal specifieke modules, zie daarvoor de Onderzoeksgidsen.

Rechtsorde - Jurisprudentie
Belangrijkste bron voor het vinden van Nederlandse jurisprudentie. Doorzoek in één keer alle jurisprudentie opgenomen in Navigator, OpMaat, Rechtspraak.nl (zie hieronder voor inhoud en afzonderlijke toegang) en overige jurisprudentietijdschriften. Ook voor het snel vinden van een specifieke uitspraak.   

Rechtspraak.nl
Selectie van uitspraken van Nederlandse gerechtelijke instanties die juridisch van belang zijn of waar maatschappelijke belangstelling voor is vanaf 1999. Met behulp van de zoekoptie ‘Vindplaatsen zoeken bij uitspraak’ kunnen verwijzingen gevonden worden naar meer dan 230.000 (geannoteerde) uitspraken in Nederlandse jurisprudentietijdschriften.

The European e-Justice Portal - Nationale rechtspraak
Bevat een overzicht van vrij toegankelijke databanken (voor zover beschikbaar) met uitspraken en adviezen van de verschillende rechtbanken van alle EU-lidstaten. Ga naar Gerechtelijke systemen voor een overzicht van de organisatie en relevante procedures van de rechtbanken van alle lidstaten.

Tuchtrecht - Overheid.nl
Jurisprudentie van de Nederlandse instanties voor tuchtrecht (o.a. advocaten, notarissen, gezondheidszorg).

Vereniging voor vrouw en recht - Clara Wichmann
Overzicht van uitspraken op het gebied van vrouw en recht.

Tijdschriften

Elk rechtsgebied kent specifieke jurisprudentietijdschriften waarin voor een rechtsgebied belangwekkende uitspraken gepubliceerd worden, al dan niet voorzien van annotaties. Zie voor specifieke jurisprudentietijdschriften per rechtsgebied de Onderzoeksgidsen.

Een aantal belangrijke jurisprudentietijdschriften in Nederland zijn o.a.:

Bovenstaande en vrijwel alle andere specifieke jurisprudentietijdschriften zijn te vinden en te doorzoeken via Rechtsorde.

Jurisprudentiebundels

Voor de verschillende (deel) rechtsgebieden bestaan zgn. arresten- of jurisprudentiebundels (de titels variëren) met een selectie van de meest belangrijke uitspraken voor de rechtspraktijk cq. het onderwijs. Vaak verschijnt jaarlijks of om de zoveel jaar, bijvoorbeeld jurisprudentiebundels van Ars Aequi, een nieuwe (geüpdatete) editie.

De bundels zijn te vinden via de CataloguePlus: selecteer de tab UvA books+ en zoek met ‘titelwoorden’ (zonder jaartal) als je de precieze naam van de bundel weet of zoek op de termen jurisprudentie en bijv. aansprakelijkheidsrecht.

Enkele voorbeelden:

 • Jurisprudentie aansprakelijkheidsrecht & contractenrecht 2011-2012
 • Staats- en bestuursrecht: jurisprudentie 1849-2011
 • Jurisprudentiebundel Internationaal belastingrecht 2008
 • Arresten insolventierecht: met annotaties 2011

Zie de Onderzoeksgidsen voor jurisprudentiebundels op specifieke rechtsgebieden.

Annotaties/noten

In (jurisprudentie)tijdschriften gepubliceerde uitspraken kunnen vergezeld gaan van een commentaar/toelichting door een deskundige. Annotaties zijn een belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie van een uitspraak.

Vaak zijn geannoteerde uitspraken in een databank te herkennen, bijvoorbeeld aan JUR+ in Rechtsorde of de vermelding (annotatie) in OpMaat.

Met ECLI of LJN is uit te vinden of, en in welk jurisprudentietijdschrift, annotaties gepubliceerd zijn bij een uitspraak. Kijk hiervoor onder Vindplaatsen.

Zie ook Zoeken naar een geannoteerde uitspraak met Rechtsorde.

Zoeken naar jurisprudentie met Rechtsorde

Omdat met Rechtsorde vrijwel alle (jurisprudentie)tijdschriften van de juridische uitgevers in Nederland én de uitspraken gepubliceerd op Rechtspraak.nl te doorzoeken zijn, is dit een van de belangrijkste bronnen voor het zoeken naar jurisprudentie. Let op: er kunnen voor bepaalde rechtsgebieden specifieke, meer geschikte databases zijn. Zie daarvoor de Onderzoeksgidsen.

Vinden van een specifieke uitspraak

 • klik op Uitgebreid zoeken;
 • selecteer in het rolmenu Alle informatie Jurisprudentie
 • tik de tijdschrifttitel in, selecteer het juiste jaar en vul bij Nr. het pagina- of uitspraaknummer in;
  OF:
 • zoek met Zaaknummer of ECLI of LJN.

Staat het tijdschrift niet bij Bronnen? Of niets gevonden? Het tijdschrift is niet beschikbaar via Rechtsorde of de jaargang is überhaupt niet digitaal beschikbaar.

Zie Juridische literatuur - Zoeken naar artikelen of tijdschriften over een specifiek onderwerp.

Zie Hoe vind ik oude documenten onder Jurispurdentie.

Zoeken naar uitspraken over een bepaald onderwerp of wetsartikel

 • klik op Uitgebreid zoeken;
 • selecteer evt. een Rechtsgebied of Instantie;
 • vul een trefwoord in, gebruik bij samengestelde trefwoorden “ “ (bijv. “koude uitsluiting”);
 • gebruik links de optie Verfijn resultaten om te filteren;
  OF:
 • vul Titel wet en Art. in om te zoeken naar uitspraken over een bepaald wetsartikel.

Zoeken naar geannoteerde uitspraken

Gebruik bovenstaande methoden om een uitspraak te vinden. Selecteer links onderaan in het zoekresultaat 'wel/niet geannoteerd'.

Raadpleeg ook de handleiding (pdf) van Rechtsorde.

Zoeken naar oudere jurisprudentie

Zie de handleiding Hoe vind ik oude documenten.