Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Readers in Canvas

Informatie voor docenten

In Canvas kun je per cursus een reading list samenstellen.

Aan die lijst kun je pdf-bestanden toevoegen. Dat heeft twee voordelen voor de deelnemers aan deze cursus:

 1. ze hebben de optie om alle pdf-bestanden in één bundel af te drukken (een reader). Zo’n gedrukte reader kan worden besteld in de webshop van reproleverancier Canon. 
 2. ze kunnen notities bij de tekst maken. Als docent voeg je bijvoorbeeld leesopdrachten of aanwijzingen toe. Studenten kunnen bij voor hen moeilijke passages een vraag stellen. 

Het uploaden van pdf-bestanden is niet verplicht; je kunt volstaan met een lijst met gegevens over boeken en artikelen vanuit bijvoorbeeld de bibliotheekcatalogus en (indien beschikbaar) een link naar de volledige tekst. Studenten kunnen in dat geval geen gedrukte reader bestellen. Zij zullen zelf moeten doorklikken naar het door de docent geselecteerde materiaal.

 

Lijst aanmaken

Doorloop de volgende stappen voor het aanmaken van een reading list in Canvas.

 1. Log als docent in op de Canvas-cursus 
 2. Klik op Settings
 3. Ga naar de tab Navigation
 4. Sleep Readers uit het onderste menu naar het bovenste menu
 5. Klik op Save
 6. Klik in de linkerbalk op READERS  
 7. Klik op +NEW LIST of +CREATE IT
 8. Kies een titel (+ eventueel data en beschrijving) 
 9. Klik op CREATE 
 10. Selecteer een template. Je kunt kiezen uit een template zonder secties en een template met secties per cursusweek.

Items toevoegen aan lijst

Gereed voor controle?

Zodra de reading list klaar is, tenminste tien werkdagen voor aanvang van de cursus, klik je op LIBRARY REVIEW.
Binnen vijf werkdagen zal de readercoördinator van de Bibliotheek de lijst controleren. Indien alles akkoord is, zal de lijst beschikbaar zijn voor studenten tot aan het einde van het studiejaar. Je ontvangt hier een bericht over.
Een gedrukte reader, met daarin alle pdf-bestanden die je zelf hebt geüpload, kan vervolgens door studenten worden besteld.  Je kunt docentexemplaren bestellen in de Canon-webshop, onder vermelding van een kostenplaatsnummer. Deze readers worden door Canon binnen vijf werkdagen geleverd op het ingevoerde (werk)adres.

Items wijzigen

Bevat je reading list alleen items zonder pdf-bestand, dan kun je bestaande items aanpassen of verwijderen, of nieuwe items zonder pdf toevoegen.

Heb je een of meer pdf-bestanden in je lijst geupload, dan wordt de lijst na controle door de Bibliotheek en publicatie gesloten (locked). Aanpassing kan dan alleen in overleg met je lokale readercoördinator.

Items verplaatsen

Ga met de muis over het item totdat een blauwe balk verschijnt. Klik op de pijltjes om het item naar boven of beneden te verplaatsen. Om het item over grotere afstand te verplaatsen: klik op de blauwe balk, houd de muisknop vast en verplaats de muis totdat je op de juiste plek bent aangekomen.

Naar één item verwijzen

Via een Assignment in Canvas kun je een link maken naar een specifiek item in de reading list:

 1. in Canvas: maak een Assignment
 2. Kies in het menu Submission type voor: External Tool
 3. Klik op Find en kies uit de lijst met externe tools: Readers
 4. Klik Select, dan Save and Publish
 5. Ga naar het item van de reading list
 6. Klik op ... (drie puntjes achter de titel)
 7. Kies: Re-link from Canvas here

Extra lijst voor dezelfde cursus maken

Klik op +NEW LIST en vervolgens op ASSOCIATE LIST. Kies vervolgens de naam van de cursus uit de lijst.

Lijst van voorgaand jaar hergebruiken

Een reading list van het vorige studiejaar kun je opnieuw gebruiken, in het geval je zelf de docent of een van de docenten was in de cursus.

 1. Ga naar de Canvas-cursus 
 2. Klik op READERS 
 3. Klik op +ROLL OVER
 4. Zoek op titel of code naar de cursus van vorig jaar
 5. Klik op ROLL OVER
 6. Maak de benodigde aanpassingen en klik op LIBRARY REVIEW

Was je zelf niet een van de docenten in de cursus? Neem dan contact op met je readercoördinator. Die kan zorgen dat de reading list voor jou vindbaar en herbruikbaar wordt.

Reader bestellen

Studenten kunnen als volgt een gedrukte reader bestellen:

 1. Ga in de Canvas-cursus naar de reading list
 2. Klik op … (drie puntjes) rechts van de titel
 3. Kies Order a printed copy
 4. Vul de gevraagde gegevens in

Auteursrecht: de Easy Access-regeling

Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor onderwijsdoeleinden is sinds 2017 geregeld in de Easy Access regeling. De regeling maakt verschil tussen korte en lange overnames. De UvA betaalt voor het gebruik van korte overnames op jaarlijkse basis, hiervoor hoeft niet apart toestemming worden gevraagd. Voor lange overnames moet voorafgaande toestemming worden gevraagd via het web portal van Stichting UvO. Neem contact op met de readercoördinator of contactpersoon op locatie voor het relatienummer en inlogcode van jouw faculteit. Betaling van de lange overname wordt geregeld door de Bibliotheek. De faculteiten ontvangen hiervoor geen aparte factuur.

Er zijn uitzonderingen op de Easy Access-regeling, die daardoor zonder aanmelding kunnen worden overgenomen:

 • Rechtenvrij materiaal
 • Publicaties met een Creative Commons-licentie.
 • E-books of -tijdschriften waarvan de rechten geheel of gedeeltelijk zijn afgekocht. Raadpleeg hiervoor de licentielijst.

Kijk voor meer informatie op AuteursrechtenInformatiePunt voor docenten of neem contact op met de Bibliotheek via auteursrecht@uva.nl.

Contactpersonen

Bij problemen met readers in Canvas, kun je contact opnemen met je readercoördinator, de contactpersoon op locatie.

 FDR Arnolf van Asperen

 020 525 4967

 FEB Larissa Tijsterman

 020 525 2403

 FGW Gijs Rood

 020 525 7628

 FGW Andreja Lekic

 020 525 2242

 FMG Larissa Tijsterman

 020 525 2403

FNWI Gijs Rood  020 525 7628

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang moet ik wachten tot de reader klaar is om besteld te worden?

  We houden voor de zekerheid een periode van 15 werkdagen aan. In sommige gevallen kan het sneller gaan. Dat is afhankelijk van de drukte. In rustige periodes kost de goedkeuring door de Bibliotheek maximaal 2 werkdagen; het klaarzetten van de reader in de Canon-webshop kost 5 werkdagen.