Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Readers in Canvas

Informatie voor docenten

Canvas geeft de mogelijkheid om per cursus een reading list samen te stellen. Wanneer je pdf-bestanden van publicaties toevoegt, hebben studenten van deze cursus de optie om alle pdf-bestanden in één bundel af te drukken (een reader). Zo’n gedrukte reader kan worden besteld in de webshop van reproleverancier Canon. 

Het uploaden van pdf-bestanden is niet verplicht; je kunt volstaan met een lijst met gegevens over boeken en artikelen vanuit bijvoorbeeld de bibliotheekcatalogus en (indien beschikbaar) een link naar de full text. Studenten kunnen in dat geval geen gedrukte reader bestellen. Zij zullen zelf moeten doorklikken naar het door jou bedoelde materiaal.

Reading list aanmaken

Doorloop de volgende stappen voor het aanmaken van een reading list.

 1. Log als docent in op de Canvas-cursus 
 2. Klik op Settings
 3. Ga naar de tab Navigation
 4. Sleep Readers uit het onderste menu naar het bovenste menu
 5. Klik op Save
 6. Klik op READERS  
 7. Klik op +NEW LIST of +CREATE IT
 8. Kies een titel (+ eventueel data en beschrijving) 
 9. Klik op CREATE 
 10. Selecteer een template. Je kunt kiezen uit een template zonder secties en een template met secties per cursusweek.
 11. Indien je een template zonder secties hebt gekozen:
  - Klik op NEW SECTION 
  - Kies een sectietitel (+ eventueel data en beschrijving)

Items toevoegen aan reading list

Download de interactieve handleiding (PowerPoint, 4 MB)

Download de handleiding voor het toevoegen van items (pdf; 2,4 MB)

Reading list gereed voor controle?

Zodra de reading list klaar is, uiterlijk vijftien werkdagen voor aanvang van de cursus, klik je op LIBRARY REVIEW.
Binnen vijf werkdagen zal de readercoördinator van de Bibliotheek de reading list controleren. Indien alles akkoord is, zal de lijst beschikbaar zijn voor studenten tot aan het einde van het studiejaar. Je ontvangt hier een bericht over.
De reader, met daarin alle pdf-bestanden die je zelf hebt geüpload, kan vervolgens door studenten worden besteld. Iedere docent  ontvangt automatisch en gratis een kopie wanneer één docent een reader heeft ontwikkeld. Je kunt extra docentexemplaren bijbestellen in de Canon-webshop, onder vermelding van een kostenplaatsnummer. Deze readers worden door Canon binnen vijf werkdagen geleverd op het ingevoerde (werk)adres of op een van de volgende afhaallocaties:

Items in een reading list wijzigen

Bevat je reading list alleen items zonder pdf-bestand, dan kun je naar believen bestaande items aanpassen of verwijderen, of nieuwe items zonder pdf toevoegen.

Bevat je reading list een of meer items met pdf-bestand, dan wordt deze na controle door de Bibliotheek gesloten (locked). Aanpassing kan dan alleen in overleg met je lokale readercoördinator.

Reading list van voorgaand jaar hergebruiken

Een reading list van het vorige studiejaar kun je opnieuw gebruiken.

 1. Ga naar de Canvas-cursus 
 2. Klik op READERS 
 3. Klik op +ROLL OVER
 4. Zoek op titel of code naar de cursus van vorig jaar
 5. Klik op ROLL OVER
 6. Maak de benodigde aanpassingen en klik op LIBRARY REVIEW

Auteursrecht: de Easy Access-regeling

Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor onderwijsdoeleinden is sinds 2017 geregeld in de Easy Access regeling. De regeling maakt verschil tussen korte en lange overnames. De UvA betaalt voor het gebruik van korte overnames op jaarlijkse basis, hiervoor hoeft niet apart toestemming worden gevraagd. Voor lange overnames moet voorafgaande toestemming worden gevraagd via het web portal van Stichting UvO. Neem contact op met de readercoördinator of contactpersoon op locatie voor het relatienummer en inlogcode van jouw faculteit. Betaling van de lange overname wordt geregeld door de Bibliotheek. De faculteiten ontvangen hiervoor geen aparte factuur.

Er zijn uitzonderingen op de Easy Access-regeling, die daardoor zonder aanmelding kunnen worden overgenomen:

 • Rechtenvrij materiaal
 • Publicaties met een Creative Commons-licentie.
 • E-books of -tijdschriften waarvan de rechten geheel of gedeeltelijk zijn afgekocht. Raadpleeg hiervoor de licentielijst.

Kijk voor meer informatie op AuteursrechtenInformatiePunt voor docenten of neem contact op met de Bibliotheek via auteursrecht@uva.nl.

Veelgestelde vragen

Contactpersonen en vragen?

Bij problemen met readers in Canvas, kun je contact opnemen met je readercoördinator, de contactpersoon op locatie.

 FDR Arnolf van Asperen

 020 525 4967

 FEB Larissa Tijsterman

 020 525 2403

 FGW Gijs Rood

 020 525 7628

 FGW Andreja Lekic

 020 525 2242

 FMG Larissa Tijsterman

 020 525 2403

FNWI Gijs Rood  020 525 7628