Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Digitalisering heeft impact op alle terreinen binnen de wetenschap en in alle stadia van het onderzoeksproces : van het formuleren van onderzoeksvragen, het verzamelen van data, tot het publiceren en archiveren van onderzoeksresultaten. Dit biedt kansen én uitdagingen voor wetenschappelijke onderzoek.

De Bibliotheek biedt onderzoekers handvatten om digitale kansen te grijpen en deze optimaal in te zetten voor digitaal en datagedreven onderzoek. Daarvoor bieden we advies op maat en kennisverrijkende workshops op het gebied van digitale skills. De Bibliotheek ondersteunt datastewards en onderzoekers bij onderzoeksdatamanagement (Research Data Management), en geeft advies over het registreren van onderzoeksresultaten, Open Access publiceren en wetenschappelijke zichtbaarheid

Met het UvA Data Science Centre, onderdeel van de Universiteitsbibliotheek, draagt de Bibliotheek bij aan innovatieve ontwikkelingen in datagedreven onderzoek binnen de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast werkt de Bibliotheek samen met onder andere de IT diensten van de UvA (ICTS), de landelijke ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek SURF en het Nederlandse eScience Center

Trainingen en workshops

Regelmatig worden door de Bibliotheek workshops aangeboden over datawetenschap, software- en programmeer skills.

De Bibliotheek biedt een interdisciplinair trainingsprogramma aan vanuit ‘The Carpentries’, een wereldwijde gemeenschap van software engineers, datawetenschappers en bibliothecarissen die workshops ontwikkelen en geven op het gebied van programmeren en datawetenschap.

Ook stelt de Bibliotheek jaarlijks 5 trainingsplaatsen beschikbaar voor onderzoekers die zelf gecertificeerd Carpentry-instructeur willen worden. Als instructeur zet je je minimaal drie dagen per jaar in om je kennis over te dragen aan anderen.

Over de workshop ‘Data analysis and data visualization with Python’ vertelden deelnemers het volgende: 

Copyright: Marton Gera
The two-day workshop was a great and well-organized opportunity to get acquainted with the basics of Python. The thorough and focused sessions allowed me to get familiar with writing scripts and organizing and visualizing data in the programming environment. This workshop is highly recommended for those who want to get an introduction to Python without prior programming experience. Marton Gera, Teaching Assistant at the Amsterdam Business School, University of Amsterdam
Copyright: Clara McDonnell
Even though I was a complete beginner in Python, this course helped me feel comfortable getting started and learning how to problem solve and build my skills in the future. Even after only a few hours, I already learned a few ways to start using Python to visualise data. Clara McDonnell, PhD Candidate in Governance and Inclusive Development, University of Amsterdam

Digitale tools

De Bibliotheek geeft workshops en advies over het toepassen van digitale tools voor onderzoek, bijvoorbeeld voor tekst- en datamining (TDM) of transcriptie. 

Transkribus

Voor tekstherkenning en transcriptie biedt de Bibliotheek UvA onderzoekers credits voor het gebruik van de digitale tool Transkribus. Met dit door AI aangedreven tekstherkenningsprogramma kunnen (oude) handgeschreven teksten worden getranscribeerd en digitaal worden doorzocht. Ook kunnen via de Bibliotheek scantentjes worden geleend om kwalitatieve scans te maken. Meer weten? Neem contact op met Jenneken Schouten, Informatiespecialist Hebreeuws, Nieuw-Grieks & Religiewetenschappen: j.m.schouten@uva.nl

FAQ
 • Wat zijn digitale competenties?

  De digitalisering van de wetenschap en Open Science vereisen een nieuw pakket van kennis en vaardigheden volgens actuele (internationale) principes en standaarden. Digitale competenties, of digital skills, zijn vaardigheden die nodig zijn voor het optimaal uitvoeren van digitaal en datagedreven onderzoek.  

 • Waarom zijn digitale competenties belangrijk voor onderzoek?

  Data is steeds vaker digitaal en er is steeds meer data beschikbaar. Daarnaast zijn er vele nieuwe manieren om deze data te onderzoeken en bevragen. Hierdoor is een groot deel van onderzoek de laatste decennia grondig veranderd en zijn nieuwe vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld bij het zoeken van data en het nadenken over hoe data beheerd en gedeeld kan worden. Bij de uitvoering van onderzoek zijn er talloze mogelijkheden voor data-analyse. Van verschillende visualisatie tools tot het toepassen van programmeertalen. Ook het publiceren en archiveren van onderzoeksdata vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn er belangrijke ontwikkelingen op het gebied van Open Science, zoals Open Access publiceren, die nauw aansluiten bij de digitalisering van de wetenschap.  

 • Welke digitale competenties ondersteunt de Bibliotheek?

  De Bibliotheek ondersteunt en bevordert digitale competenties op verschillende terreinen en in alle fasen van het onderzoeksproces: 

  • Het beheren, delen en publiceren van onderzoeksdata (Research Data Management);  
  • Datagedreven onderzoek (Data Science Center); 
  • Gebruik van verschillende (open source) software;  
  • Programmeren met R en Python; 
  • Open Access publiceren;  
  • Het registreren van onderzoek en wetenschappelijke zichtbaarheid. 

  Wil je weten wat de Bibliotheek voor jou als onderzoeker kan betekenen bij het voorbereiden, uitvoeren en afronden van je onderzoek? Het Research Support Portal is dé plek voor informatie en ondersteuning. 

 • Met wie werkt de Bibliotheek samen op het terrein van digitale competenties?

  De Bibliotheek werkt met partners binnen en buiten de UvA samen op het gebied van digitale competenties. Binnen de UvA zijn onze belangrijkste partners het UvA Data Science Center, onderdeel van de Bibliotheek, ICTS, facultair aangestelde datastewards en de Amsterdam Science Park Study Group. Daarnaast werkt de Bibliotheek samen met externe partners zoals het Nederlandse eScience Center, SURF, The Carpentries, de UKB, andere Nederlandse Universiteitsbibliotheken, het landelijk coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) en het DCC implementatienetwerk. Het DCC implementatienetwerk is een netwerk van alle lokale Digital Competence Centers (DCC’s) en de thematische DCCs.