Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Hoe vind ik impactfactoren?

De impactfactor van een tijdschrift is het gemiddeld aantal citaties van artikelen die in enkele jaren daarvoor in dat tijdschrift gepubliceerd zijn.  Hoe hoger de waarde, hoe meer prestige een tijdschrift heeft. Dit getal krijgt inhoud als men het afzet tegen de impactfactoren van andere tijdschriften op hetzelfde vakgebied.

Impact van tijdschriften voor exacte, sociale en geesteswetenschappen

Web of Science: impactfactoren van tijdschriften in Web of Science (voor exacte en sociale wetenschappen) zijn te vinden in de Journal Citation Reports. Je kunt de impactfactor van een bepaald tijdschrift opzoeken, of een lijst van tijdschriften voor een (sub)discipline, via Browse by Journal > Select categories.

Scopus: de impact van tijdschriften in Scopus, voor exacte, sociale én geesteswetenschappen,  is aangeduid met een CiteScore. Deze vind je in Scopus via Sources. Zoek op Subject area, Title, Publisher of ISSN.

Scimago journal rank: deze indicator geeft aan hoe vaak artikelen in één bepaald tijdschrift in totaal zijn geciteerd en houdt rekening met het belang en het prestige van de citerende tijdschriften.

Eigenfactor: het gemiddeld aantal citaties van artikelen die de afgelopen 5 jaar in een bepaald tijdschrift  gepubliceerd zijn. In de Eigenfactor is het prestige meegewogen van de tijdschriften waarin de citaties verschenen zijn, namelijk het aantal keren dat uit die tijdschriften is geciteerd. De Eigenfactor van een tijdschrift is te vinden op de Eigen-website en in de Journal Citation Reports.

Impact van juridische tijdschriften

De impactfactor van juridische tijdschriften zijn te vinden op de website Law Journals: Submissions and Ranking. Kies journal name words en vink IF aan om de impactfactor van een bepaald tijdschrift te vinden. Voor een lijst van tijdschriften: kies een onderwerp en/of land en vink IF aan.

Wetenschappelijke impact van UvA-publicaties

In SciVal is de impact te zien van de publicaties van UvA-medewerkers in Scopus. Om SciVal te raadplegen, heb je een Elsevier-account nodig, dat gratis is voor UvA-studenten en medewerkers. Je kunt de impact zien van groepen onderzoekers binnen een vakgebied en van individuele onderzoekers. De impact wordt aangeduid met de Field-Weighted Citation Impact. Bij individuele onderzoekers vind je ook het aantal citaties per publicatie en de h-index: een onderzoeker heeft een index h als het aantal h van de publicaties tenminste h keer geciteerd is.

Alternatieve indicatoren van impact

Naast de traditionele indicatoren zijn ook alternatieve indicatoren beschikbaar, beter bekend als Altmetrics. Deze indicatoren meten met name de mate van maatschappelijke betrokkenheid ofwel maatschappelijke impact. Dit gaat verder dan citaties in tijdschriften. Ook vermeldingen in (sociale) media, blogs, Wikipedia, patenten en beleidsdocumenten worden meegenomen, evenals het aantal downloads en views. Altmetrics zijn significant sneller beschikbaar dan citatietellingen, omdat er gelijk na publicatie op het onderzoek gereageerd kan worden.

De Bibliotheek biedt onderzoekers van de UvA een tool, de Altmetric Explorer, waarmee de alternatieve indicatoren in kaart gebracht kunnen worden.

In CatalogusPlus vind je bij artikelen vaak een link naar Altmetrics. In Scopus, ScienceDirect en databases van Ebsco is er een link naar PlumX Metrics, ook een alternatieve indicator.