Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

FAQ

Meer informatie over de toegang tot de studiezaal in de Juridische Bibliotheek

1. Waarom toegang tot de studiezaal beperken?

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft deze beslissing genomen om ervoor te zorgen dat de juridische collectie en studieplaatsen goed toegankelijk blijven voor FdR-medewerkers en studenten die een opleiding volgen bij de Faculteit.
Deze toegankelijkheid staat sinds de komst van de Faculteit naar de Roeterseilandcampus onder druk door de steeds groter wordende belasting van de studievoorzieningen in de Juridische Bibliotheek.
Door de gehele Juridische Bibliotheek vanaf 17.00 uur voor alle bibliotheekgebruikers toegankelijk te houden, blijft het voor iedereen mogelijk om in de studiezaal de collectie te raadplegen en de studieplaatsen te gebruiken.

2. Wie heeft tussen 9.00 en 17.00 uur toegang tot de (stille) studiezaal en de collectie?

 • studenten die een opleiding volgen bij de FdR (met een geactiveerde collegekaart)
 • studenten die een opleiding volgen bij PPLE (met een geactiveerde collegekaart)
 • medewerkers met een (gast)aanstelling bij de FdR (met een geactiveerde medewerkerskaart)
 • tijdelijke gasten van de wetenschappelijke afdelingen van de FdR (met een servicekaart)

3. Wie heeft tussen 9.00 en 17.00 uur géén toegang tot de (stille) studiezaal en de collectie?

 • studenten die een opleiding volgen bij een andere faculteit van de UvA, ook wanneer zij een bijvak volgen bij de FdR
 • buitenpromovendi die geen gastaanstelling hebben
 • anderen die geen gastaanstelling hebben, maar toch betrokken zijn bij de FdR
 • externe bibliotheekgebruikers, inclusief houders van een lenerspas en UKB-pas

4. Welke faciliteiten en dienstverlening biedt de Juridische Bibliotheek?
 

In de balieruimte (voor de toegangspoorten)

 • 38 studieplaatsen waarvan 4 met inlogpc's
 • publiekspc's en 15 minuten inlogpc's: toegang tot de digitale collectie
 • print-, kopieer-, en scanfaciliteiten (met college-, medewerkerskaart en lenerspas)
 • lenen van de collectie achter de balie (voornamelijk verplichte literatuur)
 • ophalen van reserveringen en aangevraagd (JB) materiaal
 • inleveren van geleend materiaal 
 • ondersteuning via de balie

In de stille studiezaal (achter de toegangspoorten)

 • 100 studieplaatsen waarvan 20 met inlogpc's
 • de collectie, met uitzondering van de verplichte literatuur 

5. Wanneer geldt de beperkte toegang tot de studiezaal?

Van 1 oktober tot 1 juli is tussen 9.00 en 17.00 uur de toegang beperkt tot rechtenstudenten en FdR-medewerkers. In die periode hebben alle bibliotheekgebruikers toegang in de avonden van maandag tot en met donderdag van 17.00 tot 21.00 uur.
In de zomermaanden, van 1 juli tot 1 oktober, is de gehele Juridische Bibliotheek voor alle bibliotheekgebruikers toegankelijk.

6. Studieplaats nodig?

Dichtbij de Juridische Bibliotheek zijn op de Roeterseilandcampus de volgende studieruimtes beschikbaar:

REC A1 270 studieplaatsen zelfstudie
REC A0 275 studieplaatsen zelfstudie en samenwerken
REC B/C1 266 studieplaatsen zelfstudie en samenwerken
REC H 757 studieplaatsen  
REC J/K 127 studieplaatsen  

Zie voor meer informatie over studieplaatsen bij de UvA de locatiepagina.

7. Vragen?

Meld je aan de balie van de Juridische Bibliotheek of
- stuur een e-mail: jb-fdr@uva.nl
- bel: 020 525 3843