Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Juridische Bibliotheek

Van Oudemanhuispoort naar Roeterseiland
Oude Manhuispoort

De geschiedenis van de Juridische Bibliotheek is verbonden aan die van het Juridisch Instituut dat in 1961 werd opgericht. In de jaren vóór de Tweede Wereldoorlog werd het juridisch onderwijs gegeven in ruimtes van de Oudemanhuispoort en de Agnietenkapel. Van een bibliotheek was geen sprake: in een oude kast lagen wat boeken en dissertaties. Studenten en docenten werkten thuis vanuit een eigen boekerij. Op de Universiteitsbibliotheek konden wel boeken worden geleend en was tevens een kleine juridische studiezaal.

In de jaren '50 begonnen de studentenaantallen toe te nemen en werd het dringend nodig dat de juridische faculteit een eigen gebouw kreeg toegewezen. De gebouwen rond de Oudemanhuispoort zouden in de jaren daarop in bezit genomen worden door de juristen.
In 1959 werd een conservator aangesteld die de bibliotheek van de grond moest trekken. De bouwstenen bestonden uit de boeken uit de oude kast, de collectie van één van de hoogleraren - Bregstein - en tal van andere schenkingen. De conservator opereerde tot 1961 vanuit een boekenmagazijn op de UB. Kredieten werden verworven waardoor de collectie ook kon worden opgebouwd uit gewenste aankopen en niet meer dreef op schenkingen. Met het inhoudelijk toegankelijk maken van de collectie werd tegelijkertijd een aanvang gemaakt.

In 1971 bestond de bibliotheek uit 27.500 banden die verspreid stonden over 8 vakstudiezalen. Die vakstudiezalen evolueerden tot verschillende deelbibliotheekjes zoals die van strafrecht, Amerikaans recht en Europees recht. De bibliotheek van het Juridisch Instituut was de grootste bibliotheek met een algemene, Nederlands rechtelijke collectie. Maar ook de bibliotheken van het Europa Instituut en het Seminarium voor Volkenrecht hadden vooraanstaande collecties die naast de wetenschappelijke collectie ook omvangrijke collecties materiaal bevatten van de EEG en de Verenigde Naties.

Aan het eind van de jaren '80 werd op verzoek van het College van Bestuur door een commissie onderzocht of tot een functionele samenvoeging van de deelbibliotheken kon worden gekomen waarbij tevens één facultaire bibliotheekorganisatie moest ontstaan (de Juridische Bibliotheek). De bibliotheekadviescommissie stelde in 1990 voor te komen tot twee fysieke bibliotheeklocaties alsmede het zelfstandige documentatiecentrum voor het Instituut voor Informatierecht te handhaven.

In 1992 ontstonden de Algemeen Juridische Bibliotheek (AJB) en de Bibliotheek Internationaal Recht (BIR) uit samenvoeging van deelbibliotheken. De AJB kwam door de samenvoeging in de ruimteproblemen. Deze werden in 1994 opgelost door de bouw van een magazijn op een van de binnenplaatsen van de Oudemanhuispoort. De BIR huisde sinds de verhuizing van de Herengracht in1982 op het Binnengasthuisterrein in gebouw I.

In 2005 werden de AJB en de BIR fysiek samengevoegd waarbij de BIR verhuisde naar de Oudemanhuispoort. Op 1 augustus 2005 opende de Juridische Bibliotheek haar deuren.
Op 28 juli 2017 worden deze deuren voor het laatst gesloten.

Het, voorlopig, laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de Juridische Bibliotheek wordt gevormd door de verhuizing van de gehele Faculteit, en dus ook de bibliotheek, naar het Roeterseiland. Dit in het kader van de beoogde concentratie van UvA-faculteiten op vier campussen. De Juridische Bibliotheek zal in het nieuwe gebouw voor Rechtsgeleerdheid (gebouw A) te vinden zijn op de vierde verdieping. De collectie, ondersteuning en studievoorzieningen zijn overzichtelijk bij elkaar gebracht en zeer toegankelijk.

Vandaag de dag is de Juridische Bibliotheek een professionele organisatie waar goed opgeleid personeel zorg draagt voor de ondersteuning van onderzoek en onderwijs met gebruikmaking van alle denkbare middelen: van plakkatenboek tot digitaal verdrag.