Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Het UvA Data Science Centre kondigt een baanbrekend onderzoeksprogramma aan om kunstmatige intelligentie (AI) voor de interpretatie van videodata te laten aansluiten bij menselijke waarden en ethische principes. Binnen het project zal een uniek laboratorium worden opgezet dat video-AI bestudeert vanuit een multidisciplinair perspectief – het onderzoeksteam zal bestaan uit onderzoekers en promovendi van alle 7 UvA-faculteiten.
Mensen kijken op naar videoschermen die samen een grote bolvormige constellatie vormen
Maxim Hopman Unsplash

Video Artificial Intelligence (Video AI) heeft een enorm potentieel getoond voor wetenschappelijke verkenning, toepassingen in het bedrijfsleven en welzijn. Dezelfde video-AI is ligt echter ook ten grondslag aan problematische maatschappelijke kwesties, zoals de verspreiding van desinformatie, ongevallen veroorzaakt door zelfrijdende auto's en systemen voor grootschalige controle van burgers. Dit onderzoeksprogramma benadrukt de noodzaak om de focus te verleggen van de nauwkeurigheid van herkenningstechnieken naar afstemming met menselijke waarden, om maatschappelijke acceptatie en verantwoorde digitale transformatie te waarborgen.

Multidisciplinair laboratorium

Binnen het onderzoeksprogramma zal het eerste multidisciplinaire laboratorium van het Data Science Centre worden opgezet, het Human-Aligned Video AI Laboratory (DSC HAVA-Lab), om mensgerichte video-AI te definiëren, berekenbare modellen te ontwikkelen en de factoren te onderzoeken die van invloed zijn op de maatschappelijke acceptatie.

Het DSC HAVA-Lab onderzoeksteam

De lead Principal Investigator van het onderzoek is Prof. dr. Cees Snoek (FNWI). Lab Manager is Dr. Pascal Mettes (FNWI).

Co-Principal Investigators zijn: Dr. Erwin Berkhout (ACTA), Prof. dr. Tobias Blanke (FGw), Dr. Iris Groen (FNWI), Dr. mr. Heleen Janssen (FdR), Prof. dr. Marie Lindegaard (FMG), Dr. Stevan Rudinac (FEB) and Prof. dr. Marlies Schijven (AUMC).

Copyright: NSCR
Ik kijk er naar uit om deel uit te maken van dit unieke Data Science Centre-laboratorium voor Human-Aligned Video AI. Het bouwt voort op een lange samenwerking tussen sociale wetenschappers die video’s interpreteren en analyseren met behulp van hun kennis over menselijk gedrag en Computer Vision-wetenschappers met dezelfde doelen, maar totaal verschillende tools. In het DSC HAVA-Lab kunnen we eindelijk samenwerken aan gedeelde projecten, in een ruimte met wetenschappers van alle zeven UvA-faculteiten, die allemaal geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van Human-Aligned Video AI voor het algemeen belang. Prof. dr. Marie R. Lindegaard, Professor Sociologie aan de Faculteit Maatschappij en Gedrag en Co-Principal Investigator van het DSC HAVA-Lab
Copyright: Data Science Centre
Met dit allereerste Data Science Centre Lab willen we het volledige potentieel van video-AI benutten, met oog voor ethische overwegingen en afstemming op menselijke waarden. Door sterk onderzoek naar AI-technologie te combineren met een interdisciplinaire aanpak, zal het DSC HAVA-Lab ertoe bijdragen dat de UvA een leidende rol vervult op het gebied van verantwoorde AI. Prof. dr. Paul Groth, Professor Algorithmic Data Science, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, and Wetenschappelijk directeur van het Data Science Centre