Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Investeren in talent, een gezamenlijke agenda en sterke infrastructuur vormen de basis om Nederland een leidende rol te laten innemen op het gebied van responsible AI. Dat was de boodschap van de coalitie Amsterdam AI aan staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen en Wethouder Alexander Scholtes tijdens het werkbezoek aan LAB 42.
Prof. dr. Sennay Ghebreab geeft presentatie aan staatssecretaris van Huffelen en wethouder Scholtes
Prof. dr. Sennay Ghebreab geeft presentatie aan staatssecretaris van Huffelen en wethouder Scholtes. Foto's: Freek van den Bergh

Bedreiging of oplossing?
Tijdens het werkbezoek stond de balans tussen AI als bedreiging en AI als oplossing centraal. Binnen Amsterdam AI lopen er verschillende projecten om kansengelijkheid in de samenleving te verbeteren. Cees Snoek, UvA-hoogleraar Intelligent Sensory Information Systems en wetenschappelijk directeur Amsterdam AI, liet dit samen met het CIVIC AI Lab en het AI Media & Democracy Lab zien aan de hand van de stad als “lab”. Beide labs zijn publiek-private samenwerkingen (respectievelijk ministerie van BZK en gemeente Amsterdam én DPG en andere mediabedrijven) met toepassing en impact voor burgers. Deze samenwerkingen zijn belangrijk voor de maatschappelijke vraagstukken die er liggen, vraagstukken die alleen maar groter en urgenter worden. Staatssecretaris Van Huffelen benadrukte de inzet van AI for good. Maar wat zijn de potentiële risico’s. Hierover moeten we met elkaar in debat om proactief te kunnen handelen gaf staatssecretaris Van Huffelen aan. ‘We komen binnenkort met de AI-Act waarin dit soort risico’s staan en hoe we daarmee omgaan’.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen
Copyright: UvA
Ik wil heel graag weten hoe we AI kunnen gebruiken om grote maatschappelijke problemen zoals armoedeproblematiek of duurzaamheid op te lossen. Daar zijn nog geen goede antwoorden op. Ook niet in Europese context. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen

Als Nederland verschil maken
Verantwoorde tech is een sector met enorme potentie, niet alleen voor Amsterdam AI maar ook voor Nederland stelt Snoek. ‘Daar kunnen we als Nederland het verschil maken. Maar om voorhoedespeler te worden moet er geïnvesteerd worden in talent en is een goede infrastructuur van essentieel belang. Op het vlak van talent concurreren we niet alleen met de Verenigde Staten, maar ook binnen Europa. Daarnaast missen we in Nederland de rekencapaciteit en een infrastructuur om data op verantwoorde manier te delen en te verwerken. We hebben die rekenkracht nodig om AI te trainen, te testen en om AI toe te kunnen passen voor onze innovatie en projecten in Nederland. Nu wordt er versnipperd extra rekenkracht ingekocht of zijn we afhankelijk van grote aanbieders in bijvoorbeeld de Verenigde Staten’.

Alexander Scholtes, wethouder ICT en Digitale Stad: 'Het was zeer interessant om samen met onderzoekers en het bedrijfsleven te zien wat AI kan bijdragen aan onze maatschappij, zoals het toegankelijker maken van zorg en het tegengaan gaan van desinformatie. Ik ga hier verder mee aan de slag zodat dit een vervolg krijgt in de nieuwe Amsterdamse agenda Digitale Stad.'

‘De ontwikkelingen gaan heel snel, AI zit straks in alle haarvaten van de maatschappij, en dat maakt een integrale investeringsagenda om ambities voor Nederland vorm te geven nog belangrijker’, sloot wetenschappelijk directeur Amsterdam AI het werkbezoek af. ‘Vanuit onze coalitie dragen we daar samen met de andere regio’s graag actief aan bij’.