Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Met ingang van 1 januari 2021 heeft de UvA een 100% open access beleid voor wetenschappelijke publicaties. Een van de mogelijkheden voor UvA-onderzoekers om publicaties vrij toegankelijk te maken, is gebruikmaken van het recht dat voortkomt uit artikel 25fa Auteurswet.

Achtergrond

In 2015 is artikel 25fa toegevoegd aan de Auteurswet, het ‘amendement Taverne’. Op grond van dit wetsartikel kan een auteur een kort werk van wetenschap, bijvoorbeeld een tijdschriftartikel dat eerder niet open is gepubliceerd maar in een abonnementstijdschrift, na verloop van tijd toch vrij toegankelijk maken. Dit geldt eveneens voor bijvoorbeeld congresbijdragen en hoofdstukken onder redactie.

Al 400 UvA-onderzoekers maken gebruik van dit recht en er zijn inmiddels bijna 2.300 publicaties vrij toegankelijk gemaakt. Wil jij dit ook? De Bibliotheek voert het voor je uit wanneer je daar toestemming voor verleent. Dat kan middels dit online formulier.

Werkwijze

Je geeft de Bibliotheek toestemming om, op grond van artikel 25fa van de Auteurswet, de uitgeversversie van je bij de UvA gepubliceerde – en toekomstig te publiceren – korte werken van wetenschap (artikelen, congresbijdragen, hoofdstukken onder redactie en case notes) na verloop van 6 maanden na online publicatie, openbaar te maken in de universitaire repository UvA-DARE. We doen dit retrospectief, in eerste instantie vanaf 2015.

Naar 100% open access

Publicaties worden hierdoor vrij toegankelijk en vindbaar via bijvoorbeeld Google Scholar. Ze zijn dan vrij te lezen, te downloaden en te printen voor eigen gebruik door het publiek; burgers, professionals, bedrijven en wetenschappers over de hele wereld. Je levert een bijdrage aan de realisatie van de 100% open access ambitie van de Universiteit van Amsterdam.

Wil je gebruikmaken van deze regeling? Ga naar:

Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur ze naar openaccess@uva.nl.