Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

UvA-onderzoekers kunnen publicaties die niet eerder open access zijn verschenen, alsnog toegankelijk laten maken, zodat niemand meer op een betaalmuur stuit bij het kennisnemen van aan de UvA gepubliceerd onderzoek.

Daarvoor is slechts het eenmalig invullen van een online formulier nodig. De Bibliotheek zorgt voor de rest.

Achtergrond 

In 2015 is artikel 25fa toegevoegd aan de Auteurswet, het zgn. ‘amendement Taverne’. Op grond van dit wetsartikel kan een auteur een kort werk van wetenschap, bijvoorbeeld een artikel, dat eerder niet open is gepubliceerd maar in een abonnementstijdschrift, na verloop van tijd toch vrij toegankelijk maken. 

Pilot geslaagd 

Een aantal onderzoekers van de UvA heeft in 2019, door te participeren in een landelijke pilot met een beroep op dit artikel, een groot deel van haar publicaties alsnog vrij toegankelijk kunnen maken. De Bibliotheek heeft dit gefaciliteerd. Deze pilot was succesvol en de getoetste uitgangspunten rond het vrij toegankelijk maken worden nu door alle Nederlandse universiteiten gehanteerd. Inmiddels maken al bijna 200 onderzoekers bij de UvA gebruik van hun recht en zijn er bijna 1.500 publicaties vrij toegankelijk gemaakt. 

Werkwijze 

Met het formulier geef je de Bibliotheek toestemming om, op grond van artikel 25fa van de Auteurswet, de uitgeversversie van je bij de UvA gepubliceerde – en toekomstig te publiceren – korte werken van wetenschap (artikelen, congresbijdragen, hoofdstukken onder redactie en case notes), na verloop van zes maanden na verschijnen, openbaar te maken in de universitaire repository UvA-DARE. Ze zijn dan vrij te lezen door wetenschappers en publiek over de hele wereld.

Na het verlenen van je toestemming kijkt de Bibliotheek in Pure welke publicaties binnen de reikwijdte van het wetsartikel vallen. Vervolgens worden jouw publicaties vrij toegankelijk gemaakt, als eerste de tijdschriftartikelen vanaf 2015. In een later stadium kunnen ook andere korte wetenschappelijke publicatietypen (bijv. congresbijdragen, hoofdstukken onder redactie) aan de beurt komen.

Wil je ook gebruikmaken van deze regeling? Ga naar:

Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur ze naar openaccess@uva.nl.