Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Werken bij de afdeling Acquisitie & Metadatadiensten van Bibliotheek UvA/HvA is een hele mond vol om te vertellen. Daar blijft het vervolgens niet bij, want Annette van Velzen krijgt daarna regelmatig de vraag: 'Wat doe je dan precies voor werk?' Zij vertelt hier meer over.

'Als ik woorden als "metadata" en "valideren" laat vallen, word ik vragend aangekeken. Ook is mij wel eens de vraag gesteld of mijn werk niet verveelt. Dat is uiteraard niet het geval, anders zou ik niet al bijna 4 jaar lang werkzaam zijn bij de afdeling Acquisitie & Metadatadiensten!'

Foto Annette van Velzen
Copyright: Annette van Velzen
Het geeft mij een voldaan gevoel dat ik in mijn werk een steentje bijdraag aan de registratie en het vergroten van de zichtbaarheid van publicaties binnen de collecties van de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, waarvan een deel niet alleen zichtbaar is voor studenten en medewerkers van de UvA, maar voor mensen uit de hele wereld! Annette van Velzen

Catalogisering

'Catalogisering van modern materiaal (o.a. boeken, tijdschriften en databases) is niet altijd een kwestie van "even invoeren". Zo heeft men op onze afdeling Acquisitie & Metadata te maken met verschillende soorten materialen in diverse talen en bestaan er allerlei catalogiseerregels. We gaan na of er al een beschrijving van het werk bestaat, en zo ja, of deze volgens onze standaarden compleet en correct is. Dat laatste is vaak genoeg niet het geval, wat ons de uitdaging biedt om conform onze standaarden de catalogus van een zo goed mogelijke beschrijving te voorzien.'

Validatie

'Ook publicaties van UvA-onderzoekers worden geregistreerd en door faculteiten goedgekeurd. Dit gebeurt in het onderzoeksinformatiesysteem Pure. Samen met een aantal collega’s ben ik verantwoordelijk voor het verifiëren/valideren van de bibliografische gegevens van de publicaties. Hierbij nemen we geregeld contact op met onderzoekers en facultaire Pure-beheerders. Na validatie komen de metadata van de publicaties openbaar op UvA-DARE, de website waarop de UvA haar wetenschappelijke publicaties presenteert. Deze gegevens worden ook doorgegeven naar andere websites, zoals NARCIS en Google Scholar. Voor zover het auteursrecht het toelaat, maken we ook de teksten van de publicaties openbaar. Ook deze publicaties zijn in te delen in verschillende typen (o.a. artikelen, boeken, hoofdstukken, congresbijdragen en rapporten). Daarnaast houden wi ons sinds kort bezig met de validatie van datasets. Hierbij komen geregeld nieuwe gevallen voor, waarvoor afstemming met onderzoekers en/of (facultaire) Pure-beheerders nodig is. Al met al biedt de validatie van deze verschillende publicatietypen uitdaging.'

Afwisseling

'Naast de uitdaging binnen de taken bevalt de afwisseling in de werkzaamheden ook erg goed. Het ene moment ben ik bezig met het catalogiseren van divers materiaal, het andere moment ben ik het gecatalogiseerde materiaal aan het klaarmaken voor verzending naar de verschillende bibliotheeklocaties. Denk aan het stempelen van de boeken en het aanbrengen van rugstickers en beveiligingstags. Op thuiswerkdagen ligt de focus op de validatie van publicaties en op de administratie van digitale proefschriften en oraties, inclusief de verwerking van licentieovereenkomsten en het onderhouden van contact met promovendi en oratoren. Dit met wederom als einddoel: online openbaarmaking van de metadata en publicaties voor zover auteursrechtelijk toegestaan.'