Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Tijdens het COB-congres (Centrum voor Ondergronds Bouwen) op 20 juni werd de prestigieuze Schreudersprijs 2022 uitgereikt door Stichting A.M. Schreuders, waarbij de UvA met het bouwproject Universiteitsbibliotheek op het Universiteitskwartier in de binnenstad van Amsterdam tot één van de vier genomineerden behoorde. Deze prijs wordt uitgereikt voor een bijzondere prestatie op het gebied van ondergronds bouwen en wordt beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Projectleider Alex ter Haar neemt oorkonde in ontvangst

De overwegingen van de jury voor de nominatie zijn:

De locatie, de archeologie en de kwetsbaarheid van het bestaande monument heeft om veel maatwerk en een hoge inzet en veel creativiteit van het team gevraagd. De uitdagende operatie van vijzelen is succesvol uitgevoerd in een hele kwetsbar en complexe omgeving. De uitbreiding betreft één ondergrondse extra laag, maar feitelijk gaat het om het totale verhaal van hergebruik van het monument dat een tweede leven krijgt met deze uitbreiding en transformatie. Het versterken en vervangen van de fundering en toevoegen van een kelder voor fietsen maakt deze levensduurverlenging mogelijk. De gedurfde en goed doordachte technische uitvoering, inclusie monitoring en tussentijdse proeven heeft de toekomstwaarde van deze plek en het gebouw verhoogd; de nieuwe functie van universiteitsbieb kan nu een plek gaan krijgen.

Inzending Universiteitsbibliotheek UvA

Samen met onze partners BouwRisk, CRUX Engineering, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs, Drees & Sommer, IsolveProblems, Van Hattum en Blankevoort en Volker Staal en Funderingen schreef de UvA in met het project Universiteitsbibliotheek. Dit binnenstedelijke project kent de grote uitdaging twee monumentale panden te verbinden tot de nieuwe Universiteitsbibliotheek, waarbij beide panden ook nog onderkelderd worden en van een geheel nieuwe fundering worden voorzien. Door middel van vijzeljukken, gedragen door 650 nieuwe funderingspalen, is de Tweede Chirurgische Kliniek voorzichtig opgevangen, ontgraven en onderkelderd en wordt vervolgens met een overkapping en een stukje nieuwbouw samengevoegd met het Zusterhuis. Bij dit proces zijn de nieuwe funderingspalen aangebracht in kleine ruimtes met beperkte hoogte en voor de onderkeldering is de wanden-dakmethode toegepast. Om dit te realiseren zijn de damwandplanken pal langs de bestaande gevelconstructies ingebracht. 

'De logistiek, maar ook de bewaking van alle kritische binnenstedelijke infrastructuur, omliggende monumentale panden en de constructieve veiligheid van onze gebouwen zelf gaven ons de nodige uitdagingen. Met de betrokken partijen hebben we deze door samenwerking in kaart gebracht, afgebakend en beheerst. Dat gaf ons het vertrouwen een dergelijk complex project met elkaar aan te gaan om tot een duurzame, 21e-eeuwse bibliotheek te komen” aldus Alex ter Haar, projectleider UvA. ”Het is voor ons leerzaam om te zien hoe andere projecten omgaan met de uitdaging die ondergronds bouwen in de complexiteit van de stad met zich meebrengt. Wij feliciteren de winnaar IJboulevard, met hun project fietsenstalling en aanvaarbescherming bij Centraal Station Amsterdam.'