Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op woensdagmiddag 25 november organiseert de UvA een online bijeenkomst waarin we het vak 'Placemaking Universiteitskwartier' samen met studenten, docenten, bewoners, bedrijven en instellingen voorbereiden. Binnen het vak Placemaking gaan studenten werken aan projecten die gedragen worden door de gebruikers in en bewoners op en rond het UK, net zoals studenten in 2017 en 2018 hebben bijgedragen aan inmiddels geslaagde initiatieven rond het Amsterdam Science Park en de Roeterseilandcampus. Geïnteresseerden in het UK kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Lees verder voor meer informatie en aanmelden.

In februari 2021 gaat het vak Placemaking Universiteitskwartier van start voor studenten van de UvA en in het bijzonder voor studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). In het hart van de stad op het voormalig Binnengasthuisterrein wordt hard gewerkt aan de nieuwe huisvesting van de FGw, de nieuwe UB en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Studenten zullen bijdragen aan de invulling van de nieuwe inrichting van de ruimtes.

Direct aanmelden? Stuur een mail naar: universiteitskwartier-ho@uva.nl: Na aanmelding ontvang je later de zoomlink naar de livesessie.

Verbinding met de stad

Het Universiteitskwartier (UK) maakt onderdeel uit van de dynamische binnenstad van Amsterdam. Ontwikkelingen in dit gebied zijn onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in naastgelegen gebieden en vice versa. De genoemde ontwikkelingen spelen zich - naast van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe Universiteitsbibliotheek - met name achter de schermen af, in vergaderingen, aan de tekentafel of in participatiebijeenkomsten die vooral door direct omwonenden worden bezocht. Zeker in tijden dat je elkaar minder snel tegenkomt op straat, op kantoor of bij de Prisma koffiebar is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten. De UvA en gemeente werken samen aan het opstellen van een Strategisch Masterplan (SMP) waarin de contouren van de toekomstige ontwikkelingen worden beschreven. Voor de nadere uitwerking en verdieping van het SMP is er volop behoefte aan ideeën en samenwerking om het gebied niet alleen straks, maar ook zeker nu al, een waardevolle plek te laten zijn voor de binnenstad.

Betrokkenheid van studenten

Placemaking creëert ruimte voor  onderzoek en initiatieven van studenten. Zij zijn een belangrijke doelgroep die naast medewerkers en bewoners het meest gebruik zullen maken van de faciliteiten op het UK. Placemaking, dat zowel een filosofie als een ontwerpproces is waarbij men gebieden inricht op basis van lokale kennis en kwaliteiten, is hiervoor een geschikte methode. Door deelname aan het interdisciplinaire keuzevak zullen de studenten, in samenwerking met de vele gebruikers en bewoners van het gebied, een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen. Op deze manier leren de studenten bovendien het Universiteitskwartier nog beter kennen, haar geschiedenis als geboortegrond van de UvA en de toekomstplannen. Andersom geven studenten interessante inzichten aan de opdrachtgevers en helpen zij om de belangen van verschillende stakeholders in het gebied een stem te geven.

Let’s meet

Tijdens de online bijeenkomst maak je kennis met het placemaking team en gaan we met de opdrachtgevers in gesprek over de vraagstukken die spelen in en de directe omgeving van het UK. Door samen met de verschillende stakeholders naar het vraagstuk te kijken, komen we op een aanscherping van de vraag en de te betrekken doelgroepen. We gaan aan de slag met de vraagstukken aan de hand van ‘design thinking’, een methode die structuur biedt tijdens het placemaking-proces.

Programma

  1. Welkom en programma door Anikka Fulop (afdeling Huisvestingsontwikkeling UvA).
  2. Toelichting placemaking-onderwijs en terugblik ‘10 jaar Placemakers’ door Katusha Sol (Instituut voor Interdisciplinaire Studies en directeur Stichting Placemakers).
  3. Presentatie over de ontwikkeling van het Universiteitskwartier door programmamanager Dennis Coenraad (afdeling Huisvestingsontwikkeling UvA).
  4. Pitch vraagstukken door opdrachtgevers (Stadsdeel Centrum, de Universiteitsbibliotheek, de Waalse Kerk, de afdeling Huisvestingsontwikkeling, Humanities Lab AVS en VOL BG).
  5. Aan de slag met drie opdrachten verdeeld over break-out rooms volgens principes Design Thinking onder begeleiding van het placemakingteam.
  6. Plenaire samenvatting en mogelijke vervolgstappen.

Praktisch

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 25 november om 16.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur via Zoom. Om van de bijeenkomst een succes te maken, vragen wij het volgende:

  • Meld je vóór 22 november aan door een mail te sturen naar: universiteitskwartier-ho@uva.nl: Na aanmelding ontvang je later zoomlink naar de livesessie.
  • Bekijk de links hieronder zodat je de voldoende voorkennis hebt. Op die manier kunnen we de tijd benutten voor onderlinge uitwisseling (en wordt het minder een bijeenkomst waar vooral gezonden wordt).
  • Zorg voor een goede internetverbinding en log op tijd in, want we werken in break-out rooms waarbij de plenaire uitleg essentieel is per onderdeel.
  • Om de sessie te kunnen overzien kunnen er maximaal 30 deelnemers aanwezig zijn. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan kijken we of een tweede sessie mogelijk is. We verzoeken je dan ook tijdig af te melden indien je verhinderd bent, dan kunnen we iemand anders de plek gunnen.

We kijken uit naar je deelname en hopen er met elkaar een waardevolle bijeenkomst van te maken. Bekijk de links hieronder en voor specifieke informatie of vragen kun je bij Madelon Simons (m.simons@uva.nl) terecht.

Bezoek Placemaking Amsterdam voor informatie over placemaking en inspiratie uit andere projecten op UvA-campussen.

Bezoek campus.uva.nl/universiteitskwartier om meer te lezen over de ontwikkelingen op het Universiteitskwartier.