Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

In het Strategisch Masterplan worden de uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling van Universiteitsgebouwen en de openbare ruimte vastgelegd. Het gaat hier om zaken met betrekking tot de (her)inrichting van de openbare ruimte, de (nader te bespreken) eventuele aanpassingen / herprofilering van de openbare ruimte, de duurzame, integrale (her)ontwikkeling van de Universiteitsgebouwen en de optimalisatie van reeds vergunde bouwplannen, maar ook thema’s zoals duurzaamheid, logistiek en mobiliteit.

Hoe komt het Strategich Masterplan (SMP) UK tot stand?

De belangrijkste partijen om het SMP mee te vormen zijn de eigenaren van delen van het gebied en de gebruikers van het gebied. De gemeente en UvA hebben beiden delen van de openbare ruimte in beheer, zie ook bijgaande afbeelding om de indeling van de grondgebieden te zien. Bekijk de afbeelding op groter formaat [PDF]

De UvA is eigenaar van een groot deel van de gebouwen in het Universiteitskwartier. Dit maakt het ook logisch om vanuit een strategisch partnerschap samen op te trekken in de ontwikkeling het gebied, met stedenbouwkundig adviesbureau West8 als adviseur. 

Participatie door gebruikers

Naast de inbreng van bovengenoemde partijen is ook de inbreng van de gebruikers van het gebied relevant bij de totstandkoming van het Strategisch Masterplan Universiteitskwartier (SMP). Deze gebruikers hebben tijdens verschillende participatiesessies tussen 2018 en 2020 hun mening kunnen geven, tijdens brainstormsessies, groeps- en individuele gesprekken, maar ook door aan de hand van een gebiedskaart opmerkingen te plaatsen. Dit was een waardevol traject, zowel voor de UvA als gemeente. Het houdt niet in dat alle meningen ook direct verwerkt kunnen worden in het plan, maar alle opmerkingen zijn bekeken, afgewogen en komen waar mogelijk straks ook terug in het plan. 

Wil je meer weten wat er gezegd is tijdens de participatiesessies? Lees dan ook de notulen van de bijeenkomsten, zoals de Notulen themabijeenkomst: Openbare ruimten (28 januari 2020). 

Wat komt er ná het SMP? 

Het SMP geeft een strategisch kader en vormt daarmee de basis voor de concretere toekomstige ontwikkelingen van het gebied. Het SMP moet omstreeks het laatste kwartaal van 2020 gereed zijn (fase 1). Vanaf 2021 worden gebruikers van het gebied uitgenodigd om mee te denken over de concretere invulling (fase 2). Hierbij is te denken aan onderwerpen zoals vergroening, verduurzaming, logistieke keuzes en beheersmaatregelen.

Lees hier meer uitleg over het Strategisch Masterplan.