Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

ICT-gedragsregels

Iedereen die ICT-faciliteiten gebruikt van de UvA dient zich te houden aan de door het College van Bestuur vastgestelde 'Regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten'.

De ICT-gedragsregels hieronder zijn een handreiking om te handelen conform de vastgestelde regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten. 

1. Ga vertrouwelijk om met je toegangscodes

 • Toegangscodes uitlenen is niet toegestaan, ze zijn strikt persoonlijk. Uitlenen aan een medestudent of collega is ook niet nodig; zij beschikken over eigen toegangscodes.
 • Toegangscodes uitlenen aan derden is verboden; SURFnet, waar het UvAnet deel vanuit maakt, staat gebruik van het netwerk door derden niet toe.
 • Systeembeheerders mogen nooit om toegangscodes vragen.

2. Kies goede wachtwoorden en verander ze regelmatig

Tip: gebruik voor je wachtwoord bijvoorbeeld de eerste letters van een gemakkelijk te onthouden zin en verander een of twee letters in tekens. ‘Spruitjes eet ik echt niet meer hoor’ wordt dan bijvoorbeeld Se!enmh.

Er is programmatuur dat via password guessing je wachtwoord kan achterhalen als je wachtwoord voor de hand liggend is.

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten altijd verschillend zijn.

3. Bewaar je gegevens op de server, niet op je pc

Wanneer je je gegevens op de server bewaart, blijft bij calamiteiten de schade aan je bestanden beperkt. Van de bestanden op de server wordt namelijk een back-up gemaakt en de servers zijn beter beveiligd tegen virussen.

4. Geef geen gelegenheid tot het kraken van computers

 • Stel op je computer een screensaver met wachtwoordbeveiliging in.
 • Gebruik op je thuis-pc een firewall.
 • Installeer met regelmaat updates van je besturingssysteem.
 • Installeer of activeer geen overbodige programmatuur.
 • Houd je verre van hacking, cracking, spoofing, defacing, cross-site scripting, portscans, sniffing en denial of service attacks.

5. Handel niet in strijd met de wet

Medewerkers en/of studenten van de UvA mogen via het UvAnet geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met enige wet, zoals bijvoorbeeld de auteursrechtwetgeving.

UvA-medewerkers hebben een arbeidsrechtelijke relatie met de UvA, waardoor aan hen vanuit de CAO, kaders kunnen worden opgelegd.

6. Hanteer goede omgangsvormen

Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal.

7. Gebruik geen illegale of ongewenste software

Hieronder valt software waarvoor geen licentierechten zijn betaald (terwijl dat wel moet) en software die de werking van de computer en/of het UvAnet verstoort.

Programmatuur als bijvoorbeeld BitTorrent is niet illegaal, maar de gevolgen van het gebruik ervan zijn dat meestal wel.

8. Verspreid geen computervirussen

 • Onder virussen worden ook wormen en Trojaanse paarden verstaan.
 • Installeer op de thuis-PC een antivirusprogramma en zorg dat je de meest actuele antivirusbestanden hebt.
 • Wees voorzichtig met het openen van aanhangsels (attachments) en programma’s op internet.

9. Verstuur geen ongewenste e-mail

 • Doe niet mee aan ‘kettingmail’, hoe zinnig de boodschap ook mag lijken. 
 • Het is niet toegestaan om anonieme e-mail te versturen of e-mail met een fout afzenderadres (spam).
 • Het is ook niet toegestaan om een e-mail te sturen aan een willekeurige groep medewerkers uit het adresboek, om hen bijvoorbeeld te vragen mee te doen aan een enquête. Dit veroorzaakt overlast zowel voor de medewerkers als voor het systeem.

10. Gebruik je UvAnetaansluiting niet voor commerciële doeleinden

Het UvAnet is eigendom van de UvA. In geval van misbruik kan de toegang tot ICT-diensten waaronder het UvAnet, worden ontzegd. Bij medewerkers kan misbruik reden zijn voor ontslag.

Contact Servicedesk ICTS

Telefoonnummer: +31 (0)20 525 1402

uva.nl/icts-selfservice