Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

ICT-gedragsregels

De ICT-gedragsregels hieronder zijn een handreiking om te handelen conform de vastgestelde regels voor verantwoord gebruik van ICT-faciliteiten. 

1. Ga vertrouwelijk om met je UvAnetID + wachtwoord

 • Je UvAnetID + wachtwoord uitlenen is niet toegestaan, deze is strikt persoonlijk. Uitlenen aan een medestudent of collega is ook niet nodig; zij beschikken over een eigen UvAnetID + wachtwoord.
 • Je UvAnetID + wachtwoord uitlenen aan derden is verboden; SURFnet, waar het UvA-netwerk deel vanuit maakt, staat gebruik van het netwerk door derden niet toe.
 • Systeembeheerders mogen nooit om je UvAnetID wachtwoord vragen.

2. Kies goede wachtwoorden en verander ze regelmatig

Tip: gebruik voor je wachtwoord bijvoorbeeld de eerste letters van een gemakkelijk te onthouden zin en verander een of twee letters in tekens. ‘Spruitjes eet ik echt niet meer hoor’ wordt dan bijvoorbeeld Se!enmh.

Er is software dat via password guessing je wachtwoord kan achterhalen als je wachtwoord voor de hand liggend is.

Gebruikersnaam en wachtwoord moeten altijd verschillend zijn.

3. Bewaar je gegevens in de cloud, niet op je pc

Wanneer je je gegevens in de cloud bewaart, zoals in OneDrive, blijft bij calamiteiten de schade aan je bestanden beperkt. Van de bestanden in de cloud wordt namelijk een back-up gemaakt. Ook zijn je bestanden in de cloud beter beveiligd tegen virussen.

4. Geef geen gelegenheid tot het kraken van computers

 • Stel op je computer een screensaver met wachtwoordbeveiliging in.
 • Gebruik op je privé-apparaten zoals je laptop of tablet een firewall.
 • Voorzie je software altijd van de laatste updates.
 • Installeer met regelmaat updates van je besturingssysteem.
 • Installeer of activeer geen overbodige software.
 • Houd je verre van hacking, cracking, spoofing, defacing, cross-site scripting, portscans, sniffing en denial of service attacks.

5. Handel niet in strijd met de wet

Medewerkers en/of studenten van de UvA mogen via het UvA-netwerk geen activiteiten verrichten die in strijd zijn met enige wet, zoals bijvoorbeeld de auteursrechtwetgeving. UvA-medewerkers hebben een arbeidsrechtelijke relatie met de UvA, waardoor aan hen vanuit de CAO, kaders worden opgelegd.

6. Hanteer goede omgangsvormen

Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er grenzen aan het toelaatbare. Verspreid geen discriminerend, lasterlijk en/of beledigend materiaal. Neem de goede omgangsvormen in acht. Hierbij geldt tevens ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

7. Gebruik geen illegale of ongewenste software

Hieronder valt software waarvoor geen contract en/of licentie is afgenomen (terwijl dat wel moet) en software die de werking van de computer en/of het UvA-netwerk verstoort. Software zoals BitTorrent is niet illegaal, maar de gevolgen van het gebruik ervan zijn dat meestal wel.

8. Verspreid geen computervirussen

 • Onder virussen worden ook wormen en Trojaanse paarden verstaan.
 • Installeer op je privé-apparaten zoals je laptop of tablet een antivirusprogramma en zorg dat je de meest actuele antivirusbestanden hebt.
 • Wees voorzichtig met het openen van bijlagen en programma’s op het internet.

9. Verstuur geen ongewenste e-mail 

 • Het is niet toegestaan om anonieme e-mails te versturen of e-mails met een fout afzenderadres (spam).
 • Het is ook niet toegestaan om een e-mail te sturen aan een willekeurige groep medewerkers uit het adresboek, om hen bijvoorbeeld te vragen mee te doen aan een enquête. Dit veroorzaakt overlast voor zowel de medewerkers als voor het systeem.

10. Gebruik het UvA-netwerk en/of UvA-software niet voor commerciële doeleinden

In geval van misbruik kan de toegang tot ICT-diensten, zoals het UvA-netwerk of Canvas, worden ontzegd. Bij medewerkers kan misbruik reden zijn voor ontslag.

Contact Servicedesk ICTS

Telefoonnummer: +31 (0)20 525 1402

uva.nl/icts-selfservice