Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In 2021 is 79 procent van de aan de UvA gepubliceerde wetenschappelijke artikelen open access gepubliceerd of vrij toegankelijk beschikbaar gesteld via de repository. Dat is een stijging van 8 procentpunt ten opzichte van 2020.

De vijf pijlers van Open Access; bron universiteitenvannederland.nl
De vijf pijlers van Open Access; bron universiteitenvannederland.nl

De Nederlandse universiteiten rapporteren jaarlijks eind oktober, via de Universiteiten van Nederland, het behaalde percentage open peer reviewed artikelen van het voorgaande jaar aan de minister van OCW. In 2021 was het landelijke percentage 82. De afgelopen jaren is het percentage open artikelen bij de UvA van 53% in 2017 gestegen naar 79% in 2021, een flinke toename. De UvA loopt daarmee dus wel ietwat achter op het landelijk gemiddelde.

Maak gebruik van de open access mogelijkheden!

Met de mogelijkheden die de onderzoekers hebben, is 100% open peer reviewed wetenschappelijke artikelen – de ambitie van Nederland en de universiteit– al enige tijd binnen bereik. Met name het gebruik van de mogelijkheden om artikelen alsnog, ook als ze niet in eerste instantie open access gepubliceerd waren, vrij toegankelijk te maken via de universitaire repository wordt door UvA-onderzoekers niet altijd benut.

Onderzoekers kunnen – conform UvA Open Access Beleid – gebruik maken van:

  • de verschillende nationale Read & Publish overeenkomsten en kosteloos met een CC BY-licentie in meer dan 11.000 tijdschriften open access publiceren, of;
  • een beroep doen op artikel 25fa Auteurswet en na 6 maanden de uitgevers versie van een artikel vrij toegankelijk maken via de repository van de universiteit, of;
  • de peer reviewde en geaccepteerde versie (AAM) van hun artikel vrij toegankelijk maken na verloop van het uitgeversembargo via de repository van de universiteit,

en zo altijd een versie van een wetenschappelijk artikel open access of vrij toegankelijk maken, ongeacht het tijdschrift waarin men publiceert.

Vragen?

De Bibliotheek biedt ondersteuning bij gebruik van bovenstaande mogelijkheden. Hulp of advies nodig? Mail naar openaccess@uva.nl.

Of kijk voor meer informatie verder op de webpagina van de Bibliotheek over open access.