Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

In 2021 lanceerde de Universiteit van Amsterdam het Data Science Centre (DSC) om innovatie, kennisuitwisseling en kruisbestuiving van datawetenschap op alle faculteiten te bevorderen. Wetenschappelijk directeur Paul Groth, hoogleraar Algorithmic Data Science, vertelt over de kracht van datawetenschap.

portretfoto van Paul Groth
Foto door Monique Kooijmans

Welke resultaten heeft het Data Science Centre tot nu toe geboekt?

'De eerste grote uitdaging voor het Data Science Centre was om een nieuwe organisatie op te zetten. Denk hierbij onder andere aan het lanceren van een nieuwe website en het ontwikkelen van onze communicatiekanalen. Dankzij onze inbedding in de Bibliotheek konden we ook onze eerste Data Science Day en diverse financieringsprogramma’s organiseren.

Het eerste programma, het ‘Accelerate Programme’, stimuleert via aanvullende financiering het aannemen van datawetenschappers op elke faculteit. In 2021 hebben we zo veertien datawetenschappers geworven. Daarnaast ontwikkelden we ook een ‘PhD Innovation Programme’, waarmee we de aanstelling van zeven nieuwe PhD-studenten hebben gefinancierd. Hun onderzoeksvoorstellen vertegenwoordigden vijfenvijftig unieke interdisciplinaire samenwerkingen, een fantastisch resultaat.

Een treffend voorbeeld van zo’n samenwerking richt zich op de vraag hoe je kosten kunt besparen door afwijkingen in tanden te detecteren via röntgenstralen in plaats van via zeer prijzige medische scans. Dit is alleen mogelijk door het gebruik van de zwaarste en meest geavanceerde machine learning-modellen. Het is een zeer complex probleem en daarmee een erg spannende uitdaging voor een datawetenschapper.'

Het Data Science Centre richt zich op het universiteitsbreed promoten van datawetenschap. Hoe stimuleren jullie interdisciplinaire samenwerking?

'Op de vrijdagen houden we ‘Coffee and Data Sessions’, waarbij we naast koffie ook geavanceerde Data Science training aanbieden. De deelnemers leren hier diverse methodes voor machine learning en datavisualisatie: het grafisch weergeven van complexe informatie. Daarnaast houden we samen werksessies waarin bijvoorbeeld datawetenschappers van de faculteiten ook de universiteit zelf analyseren, bijvoorbeeld de centrale aanmeldcijfers en budget gerelateerde zaken. Het mooie aan datawetenschappelijke methodes is dat je dezelfde methodes zeer vruchtbaar kunt toepassen op diverse onderzoeksgebieden.'

Op welke manier is inbedding in de Universiteitsbibliotheek nuttig voor het Data Science Centre?

'Eén van de kerngedachten achter het Data Science Centre is dat we de faciliteiten waarin we investeren beschikbaar willen stellen voor de onderzoeksgroepen op de faculteiten. We hebben geen grote centrale organisatie en de Universiteitsbibliotheek biedt ons daarom verschillende mogelijkheden. Allereerst levert de Bibliotheek structurele middelen voor personeelsbezetting. Daarnaast lopen al onze communicatiekanalen via de Bibliotheek. Verder verzorgt de Bibliotheek ook trainingen, de coördinator digitale  vaardigheidsontwikkeling van de Bibliotheek helpt ons om trainingen voor datawetenschappers mogelijk te maken. Tot slot verstrekt de Bibliotheek toegang tot datasets en
infrastructuur.'

Wat zijn de plannen van het Data Science Centre voor de nabije toekomst? 

'Ons hoofddoel is om de Data Science-gemeenschap verder op te bouwen en te versterken binnen de universiteit. Daarnaast zijn we van plan om hackathons te houden, waarin verschillende teams van datawetenschappers binnen een kort tijdsbestek oplossingen moeten bedenken voor complexe casussen. Tenslotte streven we ernaar om nog een grotere doelgroep te bereiken door opnieuw een Data Science Day te organiseren.

Hoewel we pas vorig jaar van start zijn gegaan met het Data Science Centre, kijken we erg uit naar nieuwe onderzoekspublicaties en nieuwe software en datasets. We zijn vooral benieuwd naar de resultaten van de vele unieke interdisciplinaire samenwerkingen. We hopen van harte dat mensen uiteindelijk onderzoek verrichten dat ze anders niet hadden gedaan.'

Dit interview is onderdeel van het Jaarverslag 2021 van de Bibliotheek UvA/HvA. Benieuwd wat de Bibliotheek nog meer heeft bereikt in 2021? Bekijk het hele jaarverslag.