Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Onlangs heeft het College van Bestuur het UvA Open Science-programma 2020 – 2024 vastgesteld. Het programma bevat een overzicht van (nieuwe) initiatieven op het gebied van open access, research datamanagement en FAIR-data en schept daarnaast een beleidskader voor investeringen in Open Science aan de UvA. Met het vaststellen van het Open Science-programma is per 1 januari 2021 een open access-beleid ingevoerd voor onderzoekers en is er financiering voor een Diamant Open Access Fonds beschikbaar.

Open Access-beleid

De UvA heeft zich op verschillende wijzen gecommitteerd aan open access. In 2005 door ondertekening van de Berlin Declaration on Open Access en in 2017 door ondertekening van het Nationaal Plan Open Science (NPOS). De open access-commitment van de UvA is nu vertaald naar verantwoordelijkheden voor de onderzoekers en vastgelegd in een open access-beleid.

Onderzoekers worden vanaf 1 januari 2021 geacht in alle gevallen hun werk open access te publiceren of vrij toegankelijk te maken door 1) direct open access te publiceren bij een uitgever, 2) gebruik te maken van artikel 25fa Auteurswet (Taverne) of 3) het open archiveren van het geaccepteerde manuscript in de repository van de UvA.

De Bibliotheek UvA/HvA ondersteunt en faciliteert alle in het beleid genoemde routes naar open access en biedt onderzoekers advies en ondersteuning.

Diamant Open Access Fonds

Tijdschriften of publicatieplatforms die geen kosten in rekening brengen voor zowel publiceren als lezen, worden ‘diamant open access’-initiatieven genoemd. Diamant open access-initiatieven vinden lastig financiering en het belang van dit open access-model wordt vaak nog onvoldoende onderkend in bestaande open access-strategieën.

De UvA neemt daarom haar verantwoordelijkheid door het oprichten van een UvA Diamant Open Access Fonds van 100.000 euro voor de periode van vijf jaar. Met het fonds worden bewezen diamant-initiatieven gesteund, waarin door UvA-onderzoekers is gepubliceerd en – op aanvraag – nieuw op te starten of bewezen diamant open access-initiatieven aan de UvA worden gefinancierd.

De Bibliotheek UvA/HvA beheert het fonds. Het indienen van een aanvraag of het stellen van vragen over het fonds kan per email via openaccess@uva.nl. Aanvragen voor dit jaar kunnen ingediend worden tot 1 mei 2021.

Meer informatie

Meer informatie over open access publiceren is te vinden op de website van de Bibliotheek.