For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Zie voor internationaal en Europees privaatrecht de gids European Private Law.

Databanken

 • EUR-Lex
  Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.
 • Legal Intelligence
  Databank met toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • N-Lex
  De nationale wet- en regelgeving van alle EU-landen. Biedt een overzicht - inclusief beschrijving van de inhoud - van vrij toegankelijke websites met wet- en regelgeving van alle lidstaten van de Europese Unie.
 • OpMaat
  Bevat wet- en regelgeving, officiële publicaties, Europese richtlijnen en verordeningen, artikelsgewijze commentaren, jurisprudentie, literatuur.
 • Rechtsorde
  Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving,  jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

(Hand)boeken

Zie ook onze gids Juridische literatuur - Boeken.

In de bibliotheek zijn boeken over Nederlands privaatrecht te vinden bij plaatsnummer B.1-B.16. Zie hiervoor de plattegrond.

Commentaren

Zie ook de Handleiding Commentaren.

Wetgeving en verdragen

Zie ook de gids Wetgeving en verdragen.

Diversen