For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Databanken

 • EUR-Lex
  Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.
 • Labordoc - The ILO Institutional and OA Repository 
  Databank van de International Labour Organization (ILO) met onder andere boeken, tijdschriftartikelen, rapporten en working papers.
 • Legal Intelligence
  Databank met toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • OpMaat Arbeidsrecht
  Bevat relevante wet- en regelgeving, officiële publicaties, Europese richtlijnen en verordeningen, artikelsgewijze commentaren, jurisprudentie, literatuur en CAO's.
 • Rechtsorde
  Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

(Hand)boeken

Zie voor uitleg over het vinden van boeken de gids Juridische literatuur - Boeken. In de bibliotheek zijn boeken over Arbeidsrecht te vinden bij plaatsnummer A. Kijk hiervoor op de plattegrond.

Wetgeving, verdragen en officiële publicaties

 Zie ook de gidsen Wetgeving en verdragen en Officiële publicaties voor uitleg over het vinden van deze documentsoorten.

Diversen