For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Databanken

 • Beck-online
  Toegang tot tijdschriften en bronnen op verschillende gebieden van informatierecht.
 • EUR-Lex
  Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.
 • HeinOnline
  Kies Law Journal Library, bevat o.a. internationale tijdschriften op het gebied van Informatierecht.
 • HUDOC
  Uitspraken en beslissingen van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Bevat ook teksten van verdragen en protocollen van de Conventie van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheid.
 • Legal Intelligence
  Databank met toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • OpMaat
  Bevat relevante wet- en regelgeving, officiële publicaties, strafrechtelijke verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen, artikelsgewijze commentaren, jurisprudentie en literatuur.
 • Rechtsorde
  Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • Westlaw
  Toegang tot bronnen op (Amerikaans) gebied van Data privacy en Intellectual property (klik Practice Areas) en o.a. internationale tijdschriften op het gebied van informatierecht. (Klik op International materials -> World Journals)

(Hand)boeken

Zie ook de gids Juridische literatuur - Boeken.

In de bibliotheek zijn boeken over intellectuele eigendoms-, media- en informatierecht te vinden bij plaatsnummer M. Kijk hiervoor op de plattegrond.

Commentaren

Zie ook de Handleiding Commentaren.

Encyclopedieën

Jurisprudentie

Zie ook de gids Jurisprudentie.

Wetgeving en verdragen, Officiële publicaties

 Zie ook de gidsen Wetgeving en verdragen en Officiële Publicaties.

Diversen