For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Databanken

 • EUR-Lex
  Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.
 • Legal Intelligence
  Databank met toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • Rechtsorde
  Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, Officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • OpMaat Gezondheidsrecht - Algemeen en Gedwongen zorg
  Bevat relevante wet- en regelgeving, artikelsgewijze commentaren, jurisprudentie, literatuur en nieuws.
 • Westlaw - Health law
  Onderdeel van de databank Westlaw met nieuws, wetgeving, jurisprudentie, tijdschriften en boeken op het gebied van gezondheidsrecht (met name in de VS).

(Hand)boeken

Zie voor uitleg over het vinden van boeken de gids Juridische literatuur - Boeken. In de bibliotheek zijn boeken over gezondheidsrecht te vinden bij plaatsnummer B.32. Kijk hiervoor op de plattegrond.

Commentaren

Zie ook de Handleiding Commentaren.

Wetgeving en verdragen, Officiële publicaties

Zie ook de gidsen Wetgeving en verdragen en Officiële publicaties voor uitleg over het vinden van deze documentsoorten.

Diversen: