For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Databanken

 • Cursus Belastingrecht
  Biedt een systematische behandeling van de belangrijkste heffingswetten op het gebied van directe belastingen en op dat van kostprijsverhogende belastingen. Toegang tot het formele belastingrecht, het internationale belastingrecht en het Europese belastingrecht. Met rechtspraak en literatuurverwijzingen.
 • Fiscale Encyclopedie De Vakstudie
  Vakstudie biedt in elk deel de complete wetteksten en aanverwante regelgeving, uitgebreid artikelsgewijs commentaar, diverse bijlagen (o.a. considerans en historisch overzicht) en een alfabetisch register. (Klik op Uitgaven voor een overzicht van de verschillende delen.)
 • IBFD Tax Research Portal
  Portaal van het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Het bevat tijdschriften, boeken, verdragen, Europese en nationale wetgeving, jurisprudentie en onderwerpsanalyses.
 • Legal Intelligence
  Databank met toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.
 • Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht (NDFR)
  NDFR bevat fiscale tijdschriften en boekenseries van uitgever Sdu, waaronder de Wegwijsserie en Fiscale Geschriften. Geeft toegang tot de huidige en historische wetteksten, parlementaire geschiedenis, beleidsbesluiten, jurisprudentie, literatuur, en commentaren op de Nederlandse belastingwetten.
 • NLFiscaal
  Kennisbank met toegang tot nieuws, opinies, wet- en regelgeving, artikelsgewijs commentaar en jurisprudentie.
 • Rechtsorde
  Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

(Hand)boeken

Zie de NDFR onder Boeken voor o.a. de Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, de Fiscale praktijkreeks en andere delen van de Wegwijsreeks.

De Juridische Bibliotheek collectioneert voornamelijk op het gebied van het Nederlands belastingrecht. In de bibliotheek zijn boeken over belastingrecht te vinden in rubriek F. Kijk hiervoor op de plattegrond. Voor een uitgebreide collectie op het gebied van het internationaal belastingrecht, zie de collectie van de bibliotheek van het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).

Zie voor uitleg over het vinden van boeken de gids Juridische literatuur - Boeken.

Jurisprudentie

Zie ook de gids Jurisprudentie voor uitleg over het vinden van jurisprudentie.

Wetgeving en verdragen, Officiële publicaties

Zie ook de gidsen Wetgeving en verdragen en Officiële publicaties voor uitleg over het vinden van deze documentsoorten.