Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl

Informatierecht

Databanken

EUR-Lex
Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.

HUDOC
Uitspraken en beslissingen van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Bevat ook teksten van verdragen en protocollen van de Conventie van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheid.

OpMaat
Bevat relevante wet- en regelgeving, officiële publicaties, strafrechtelijke verdragen, Europese richtlijnen en verordeningen, artikelsgewijze commentaren, jurisprudentie en literatuur.

Rechtsorde
Via één zoekscherm toegang tot vrijwel alle full text beschikbare Nederlandse juridische bronnen: wet- en regelgeving, jurisprudentie, officiële publicaties, juridische tijdschriftencollectie en naslagwerken.

 

 

Tijdschriften

Zie ook de gids Juridische literatuur - Artikelen en tijdschriften.
Zie voor buitenlandse tijdschriften op het gebied van informatierecht de lijst op de IViR website

(Hand)boeken

Zie ook de gids Juridische literatuur - Boeken.

In de bibliotheek zijn boeken over intellectuele eigendoms-, media- en informatierecht te vinden bij plaatsnummer M. Kijk hiervoor op de plattegrond.

Commentaren

Zie ook de Handleiding Commentaren.

Encyclopedieën

  • IEL Intellectual Property Online publication describing theory and practice on the field of Intellectual Property in a large number of countries.

Jurisprudentie

Zie ook de gids Jurisprudentie.

Wetgeving en verdragen, Officiële publicaties

 Zie ook de gidsen Wetgeving en verdragen en Officiële Publicaties.

Diversen

  • Boek9.nl - links naar IE-regelgeving, rechtspraak, nieuws en blogs