Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Studenten

Scriptie publiceren

Ben je bezig met je scriptie? Dan wil je deze misschien straks online publiceren. Je scriptie komt dan in UvA Scripties, een digitale omgeving van de Bibliotheek, via welke je scriptie gemakkelijk vindbaar wordt (ook via Google!).

Jij hebt als maker het auteursrecht op je eigen scriptie en bepaalt dus zelf of jij je scriptie wil publiceren of niet. De UvA en de (meeste) faculteiten stimuleren open access publicatie van scripties om zo kennis met de samenleving te delen en inzicht te geven in het onderwijs aan de UvA.

Bij de meeste studierichtingen zal je de definitieve versie van je scriptie via Canvas uploaden. Vlak daarvoor moet je eerst nog even een vragenlijst invullen in Canvas over specifieke punten waar je rekening mee moet houden bij publicatie.

Tip: Neem bijtijds de vragenlijst door en laat dit niet liggen tot het laatste moment van afstuderen.

Open een voorbeeld van de vragenlijst (pdf, 158kb)

Instructievideo | Hoe publiceer ik mijn scriptie?

Download het videoscript met instructies (pdf, 126kb)

Informatie per faculteit

Hieronder volgt aanvullende publicatieinformatie per faculteit:

 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

  Bij deze faculteit is het verplicht om je scriptie online openbaar te maken. Wil je dat niet? Bespreek het dan met je docent als je je scriptie inlevert. We wijken alleen in uitzonderlijke gevallen af van openbare publicatie.

  Scriptietype: bachelor- en masterscripties worden gepubliceerd
  Verplicht openbaar: ja
  Embargo: nee

  Gepubliceerde scripties inzien? Ga naar FEB in Scripties Online.
  Vragen? Stel ze bij de Neem voor vragen contact op met de Onderwijsadministratie.

 • Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw)

  Bij de FGw ben je verplicht je scriptie via Canvas in te leveren. Zie voor meer informatie: student.uva.nl/fgw > A-Z > Afstuderen en buluitreiking > Scripties inleveren.

  Scriptietype
  - Bachelor: verplicht online inleveren, scripties worden niet gepubliceerd.
  - Master: verplicht online inleveren, keuze voor publicatie (eventueel onder embargo) mogelijk.

  Gepubliceerde scripties inzien? Ga naar Scripties Online.
  Heb je nog vragen, neem dan contact op met de Onderwijsbalie FGw.

 • Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)

  Bij deze faculteit moet je je scriptie digitaal aanleveren, uitgezonderd van de opleidingen binnen Sociale Wetenschappen. Waar precies? Dat vind je op de studentensite, onder de A-Z informatiepagina’s voor je studie, onder het kopje 'Scriptie' of 'Afstuderen' (bij Psychologie in de studentenhandleiding van de bachelor- en masterthese).

  Bij deze faculteit, met uitzondering van de opleidingen van de afdeling Psychologie, moet je je masterscriptie openbaarmaken. Wil je dat niet, of wil je docent dat niet, dien dan een Verzoek opschorting openbaarheid scriptie in bij de Examencommissie van de betreffende opleiding.

  Scriptietype
  - bachelor: verplicht (digitaal) inleveren via onderwijsbalie, scripties worden niet openbaar gemaakt
  - master: verplicht (digitaal) inleveren via onderwijsbalie, verplichte openbaarmaking met uitzondering van mastertheses voor de masters van Psychologie
  Verplicht openbaar: bachelorscripties: nee; masterscripties: ja (met uitzondering van mastertheses voor de masters van Psychologie)
  Embargo: mogelijk, met maximale periode van 5 jaar

  Bij Sociale Wetenschappen moet je de scriptie in één pdf-bestand mailen naar de onderwijsadministratie van de opleiding. Hoe je de scriptie moet aanleveren vind je op de studentensite, onder de A-Z informatiepagina’s van je opleiding, onder het kopje ‘Afstuderen’. Tijdens de afstudeerprocedure of bij het aanleveren van je scriptie kun je aan de onderwijsadministratie kenbaar maken of je je scriptie naast de archivering door de opleiding, ook wil laten opnemen in Scripties Online.

  Gepubliceerde scripties inzien? Ga naar FMG in Scripties Online
  Vragen? Stel ze aan Paulien Bosch.

 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FDR)

  Bij de FdR moet je je scriptie online inleveren, hier vind je de instructies. Op de pagina met Informatie per afdeling en scriptiecoördinatoren vind je aanvullende eisen over de scripties per studierichting.

  Scriptietype: alleen masterscripties
  Verplicht openbaar: nee
  Embargo: mogelijk

  Gepubliceerde scripties inzien? Ga naar FdR in Scripties Online.
  Vragen? Stel ze aan jb-fdr@uva.nl.