Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Studenten

AuteursrechtInformatiePunt

Het auteursrecht berust bij de maker van een werk. Dit betekent dat je onderdelen uit het werk van een ander niet zomaar in je scriptie of een paper mag gebruiken. Wat je overneemt behoort in de context van je verhandeling te passen en je moet de gebruikte bronnen vermelden. De regels voor hergebruik gelden ook voor het overnemen van afbeeldingen (zelfs als er geen auteursrecht op rust).  Je mag een beeld overnemen om het te bespreken, maar gebruik als versiering is niet toegestaan. Je mag een plaatje dus niet gebruiken als illustratie op de omslag van je scriptie.

Zie ook de Vuistregels voor het gebruik van beeld en geluid (PDF) van SURF.

Op de website Auteursrechten in het hoger onderwijs (SURF) vind je antwoord op veelgestelde vragen van studenten over hergebruik van andermans werk. De vragen kun je verfijnen op Thema, bijvoorbeeld op Beeld en geluid of op Publicaties. Bij de meeste antwoorden kun je verder klikken naar meer of andere relevante informatie.

 • Auteursrecht op eigen werk

  Wanneer je een scriptie of paper schrijft, ben je de maker en heb je auteursrecht. Je hoeft niets te doen om je werk auteursrechtelijk te beschermen.

 • Bronvermelding

  Bij elke tekst of beeld dat je overneemt in je eigen werk vermeld je de maker, ook als het een afbeelding van jezelf is. Deze verwijzingen in je tekst zijn referenties of citaties. Neem aan het eind van je tekst een literatuurlijst op waarin je de bronnen van de referenties noemt.

  Zorg dat de herkomst traceerbaar is dus vermeld gegevens zoals auteur, titel, jaar van uitgave. Bij een digitale publicatie neem je de url op, de datum waarop je de url hebt benaderd en de naam van de site. Geef bij (gepersonaliseerde) screenshots aan hoe je tot de resultaten bent gekomen.

 • Citeren

  De manier waarop je naar bronnen verwijst, is afhankelijk van je opleiding. Elk vakgebied schrijft een bepaalde referentie- of citatiestijl voor. 

  Er bestaan duizenden citatiestijlen. De bekendste zijn APA (American Psychological Association), MLA (Modern Language Association) en Chicago (Chicago Manual of Style).

  Het handmatig aanpassen van referenties in het format van een bepaalde stijl, vereist nauwkeurigheid en kan tijdrovend zijn. Door gebruik te maken van citatiesoftware bespaar je veel tijd. De UvA heeft een licentie voor de citatiesoftware van RefWorks en van Mendeley. Met de Word plug-in van een van deze programma’s zet je de referenties in je document moeiteloos om in de gewenste citatiestijl. De bibliotheek organiseert voor UvA-ers maandelijks een introductiecursus RefWorks.

 • Plagiaat

  Je mag het werk van anderen niet laten doorgaan voor eigen werk. Hergebruik van andermans werk zonder goede bronvermelding heet plagiaat en is strafbaar.

  Zie ook het advies van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) over hergebruik van eerder gepubliceerd materiaal.

  Het werk dat je inlevert, wordt gecontroleerd op plagiaat met het programma Turnitin. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je in Plagiaat en fraude. Hier vind je ook wat wat de UvA onder plagiaat verstaat en aan welke regels je je moet houden als je een werkstuk, paper of essay schrijft.

 • Scriptie publiceren in UvA Scripties Online

  Bij de meeste opleidingen wordt je scriptie opgenomen in de UvA-repository Scripties Online. Hiermee verlies je je auteursrecht niet en valt je werk niet automatisch in het 'publiek domein'.

  Als anderen delen van je scriptie willen gebruiken, moeten ze toestemming vragen aan jou, tenzij het werk gebruikt wordt onder een van de in de Auteurswet toegestane uitzonderingen, bijvoorbeeld citeren of kopiëren voor eigen gebruik.

  Als je je scriptie (tijdelijk) niet openbaar wilt maken of als je andere vragen hebt over het publiceren van je scriptie, ga naar de contactpersoon van Scripties Online voor jouw faculteit.

Meer informatie

Deze pagina is onderdeel van het AuteursrechtInformatiePunt van de UvA. Daarin staan ook antwoorden op vragen van onderzoekers en docenten.

AuteursrechtInformatiePunt - start