Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Mw. dr. A. Fasolino is per 1 februari 2003 benoemd tot deeltijdhoogleraar Computationele fysica van de gecondenseerde materie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Mw. dr. A. Fasolino (1954) is per 1 februari 2003 op persoonlijke titel benoemd tot deeltijdhoogleraar Computationele fysica van de gecondenseerde materie aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Annalisa Fasolino heeft in 1978 in Italië haar opleiding in de fysica cum laude afgerond. Ze behaalde in dat jaar in Rome haar Laurea met het proefschrift Dielectric stability of charged fluids.
Ze begon haar wetenschappelijke carrière als scholar aan de internationale school voor geavanceerde studies SISSA in Triest, Italië. In 1982 werd ze postdoc aan het Max Planck Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, Duitsland. In 1983 volgde een aanstelling als onderzoeker bij de SISSA. Van 1992 tot 1996 was ze hoofddocent aan de Universitá di Modena, Italië. Sinds 1996 is ze verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, de laatste twee jaar als universitair hoofddocent.
Mw. Fasolino heeft veel gepubliceerd, onder andere in toonaangevende tijdschriften als de Physical Review Letters en Physical Review. Een van de onderwerpen waar ze vooral over schrijft is onderzoek naar laag-dimensionale systemen en nanostructuren (oppervlakten, clusters, multilayers).
De benoeming van Fasolino aan de UvA is ingegeven door de wens van de faculteit om onderzoek op te zetten op het grensvlak van de moleculaire simulaties binnen het Instituut voor Technische Scheikunde en de experimentele natuurkunde binnen het Van der Waals-Zeeman Instituut, mede in relatie tot het masterprogramma Condensed Matter Science, dat gezamenlijk met de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt aangeboden.