Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Binnenkort starten de werkzaamheden aan de kabels en leidingen ter voorbereiding op de realisatie van de Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein in het Universiteitskwartier. De werkzaamheden worden tussen week 38 en week 50 in delen uitgevoerd. Er wordt naar gestreefd de overlast tot een minimum te beperken. 

top

Periode 17 – 21 september 2018 (week 38)

De eerste werkzaamheden betreffen het aanbrengen van mantelbuizen in de Nieuwe Doelenstraat door Alliander. De Nieuwe Doelenstraat zal ter hoogte van de Binnengasthuisstraat in twee delen en in twee avonden over de gehele breedte worden opgebroken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 19:00-23:00 uur, om overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

Gedurende deze twee avonddelen is het voor voetgangers, fietsers en nood-en hulpdiensten, middels een bypass, mogelijk om de werkzaamheden te passeren. Voor autoverkeer zal de rijbaan echter worden afgesloten. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat bestemmingsverkeer door kan gaan maar voor regulier (doorgaand) verkeer zullen er twee omleidingen worden ingesteld richting de Dam en Muntplein door middel van het plaatsen van borden. Nogmaals, deze stremming is slechts tijdelijk en betreft slechts twee avonddelen tussen 19:00-23:00 uur.

Periode 17 september – 12 oktober 2018 (week 38 – 41)

Zodra de werkzaamheden in de Nieuwe Doelenstraat zijn afgerond zal Alliander verder gaan met het vervangen van de gasleiding en het aanleggen van elektrakabels in de Binnengasthuisstraat. De Binnengasthuisstraat zal meerdere dagen worden afgesloten voor fietsverkeer. Er wordt een omleiding ingesteld via de Vendelstraat door middel van het plaatsen van borden. Alliander pakt iedere keer een stuk van ongeveer 30 meter aan om zo de bereikbaarheid voor nood-en hulpdiensten te waarborgen.

Voor voetgangers is er voldoende ruimte om het werkgebied te passeren en voor bewoners zal door middel van loopschotten een veilige toegang tot de woningen worden gewaarborgd.

Periode 8 oktober – 19 oktober 2018 (week 41 – 42)

Zodra de werkzaamheden in de Binnengasthuisstraat zijn afgerond worden de leidingen in de Vendelstraat nabij de onderdoorgang vervangen. De Vendelstraat zal meerdere dagen worden afgesloten voor fietsverkeer.

Er wordt een omleiding ingesteld via de Binnengasthuisstraat die door middel van borden wordt aangegeven. Voor nood- en hulpdiensten zullen de werkzaamheden op dusdanige wijze worden uitgevoerd dat ze te allen tijde kunnen passeren. Voor voetgangers blijft er voldoende ruimte over om de werkzaamheden te passeren.

Planning

Onderstaande detailplanning geeft een overzicht van de aanstaande werkzaamheden. Zodra er werkzaamheden in de Binnengasthuisstraat zijn zal de fietsomleiding via de Vendelstraat worden ingesteld en andersom. De werkzaamheden in de Nieuwe Doelenstraat vereisen geen afsluiting van de straat. 

Werkzaamheden Locatie Periode
Gas (Alliander) Oversteek Nieuwe Doelenstraat week 38
  Binnengasthuisstraat week 38 t/m 41
  Vendelstraat week 41, 42
Elektra (Alliander) Nieuwe Doelenstraat week 41
  Binnengasthuisstraat week 41, 42
Water (Waternet) Vendelstraat week 42 t/m 45
Elektra (Alliander) Vendelstraat week 47, 48
  Algemeen aansluiten week 48, 49
  Algemeen rooien week 49, 50
Data Nieuwe Doelenstraat week 49
  Binnengasthuisstraat week 49, 50
  Vendelstraat week 50