Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats in het kader van asbestsanering, strippen en ontmantelen van de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. In ons nieuwsbericht van eind augustus informeerden wij dat de overlast gering zou zijn. Wegens het maken van transportgaten in de gevels blijken de hakwerkzaamheden toch enige overlast met zich mee te brengen voor de directe omgeving rondom het bouwterrein op de hoek Nieuwe Doelenstraat- Binnengasthuisstraat.

top

Hinder werkzaamheden transportgaten gevels

In week 36 en 37 worden er enkele transportgaten in de gevels gemaakt aan de zijde van het bouwterrein op de hoek Binnengasthuisstraat-Nieuwe Doelenstraat. Deze gaten worden gemaakt om de afvoer van de vrijkomende materialen tijdens deze fase met zo min mogelijk overlast voor de omgeving mogelijk te maken. Dit betekent wel dat er tijdelijk hinder ondervonden kan worden van de hakwerkzaamheden om deze transportgaten te realiseren.

Hoewel de werkzaamheden bekend waren, was de impact van de overlast vooraf niet goed in te schatten. Vandaag vinden er nog enkele uren werkzaamheden plaats, evenals maandag 17 september en dinsdag 18 september. Op alle dagen vinden de werkzaamheden rond het midden van de dag plaats en duren circa twee uur.

De overige werkzaamheden leveren geen overlast op. Meer informatie over de overige werkzaamheden is te vinden in het nieuwsbericht over de werkzaamheden asbestsanering, strippen en ontmantelen locatie nieuwe UB.