Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Op 18 en 19 juni 2018 zal de firma Antea aanvullend bodemonderzoek uitvoeren in de binnentuin van en rondom BG 13/14, de toekomstige locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein.

top

Deze werkzaamheden zijn een voorbereiding op de bouwfase 'Damwanden, bodemsanering en onderbouw' en worden uitgevoerd om de kwaliteit van de bodem te bepalen. Er worden hiervoor een aantal grondkernen geboord, dit zal handmatig of machinaal worden verricht. Er is hierbij geen geluidsoverlast te verwachten.

Aanbesteding

Tevens loopt er op dit moment een aanbesteding om de uitvoerder voor deze bouwfase te bepalen, waar begin oktober opdracht tot gegeven zal worden. De tender is inzichtelijk via Negomatrix en er kan nog op worden ingeschreven.