Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Volker Staal en Funderingen/van Hattum en Blankevoort (VSF/VHB) is de bouwcombinatie die na een aanbestedingsprocedure is gekozen om de komende anderhalf jaar nieuwe funderingen en een kelderbak voor fietsparkeren te realiseren ten behoeve van de nieuwe Universiteitsbibliotheek op het voormalige Binnengasthuisterrein.

Scenario A entree UB

Na het verleggen van leidingen en kabels en asbestsanering van de oudbouw zal VSF/VHB een damwand plaatsen, grond en bouwpuin gaan afvoeren, palen voor de nieuwe fundering aanbrengen en een kelderbak gaan maken om onder andere ondergronds fietsparkeren mogelijk te maken.

De bouwwerkzaamheden zullen een flinke impact hebben op omwonenden en ondernemers in de buurt omdat de bouw plaatsvindt midden in de drukke binnenstad, met smalle straten die weinig ruimte laten voor vrachtwagens, nodig voor de aan en afvoer van bouwmaterialen, materieel en grond. Buurtbewoners zijn hierover tijdens een bewonersavond op 11 maart geïnformeerd.

Om de overlast te beperken heeft de UvA met de gemeente afspraken gemaakt over de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de bouw. Het betreft onder andere:

  • Het toezien op het naleven van met de bouwer gemaakte afspraken.
  • Daarnaast zal de UvA met de aannemer een wekelijks koffiespreekuur organiseren om samen met bewoners eventuele bouwoverlast te kunnen bespreken en maatregelen te treffen.
  • Voor omwonenden wordt een meldnummer opengesteld dat 24/7 bereikbaar is.
  • De bouwdirectie en aannemer schouwen maandelijks de omgeving van de bouwlocatie om zo de met de omwonenden en ondernemers gemaakte afspraken doorlopend te bewaken.
  • Tenslotte wordt in mei de Universiteitskwartier App geïntroduceerd om het zo voor de buurt eenvoudiger te maken om bouwwerkzaamheden te kunnen volgen, vragen te stellen, klachten en suggesties in te dienen en deze bij calamiteiten door te kunnen geven.

De start van de bouwwerkzaamheden van VSF/VHB zal naar verwachting in mei 2019 aanvangen, afhankelijk van het verlenen van de gemeentelijke vergunning voor het werken in de openbare ruimte. Deze tweede fase zal doorlopen tot december 2020. Daarna volgt het afbouwen van de UB; dat zal naar verwachting tot eind 2022 duren.