Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Vanaf 16 maart start een raadplegingsperiode voor de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) in de Binnenstad. Een startbijeenkomst, tentoonstelling in VOX-POP, gesprek met de architecten en een online platform bieden de mogelijkheid om meer informatie in te winnen en je mening te delen.

Studenten studeren samen in de bibliotheek

Locatiekeuze UB

De nieuwe UB zal voorzien in de collecties van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), studieplekken en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting. In 2014 is een ontwerp voor de UB op het Binnengasthuisterrein afgerond. Het jaar daarna is er ook een alternatief scenario ontwikkeld. Om tot een juiste locatiekeuze voor de UB te komen, wil het CvB UvA-medewerkers en -studenten raadplegen. Dit sluit aan op punt vijf van het Tienpuntenplan: ‘Besluit over de bouw van een nieuwe UB voorleggen aan de gehele academische gemeenschap en volledige transparantie bieden omtrent huisvesting.

Er zijn twee scenario’s:

  • Scenario A: De UB gesitueerd op het Binnengasthuisterrein (in de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis), een ontwerp van de architectenbureaus MVSA en Van Stigt.
  • Scenario B: De UB gesitueerd in de Oudemanhuispoort in combinatie met onderwijs en het logistiek knooppunt, een ontwerp van architectenbureau Grosfeld van der Velde.

Jouw mening is belangrijk

De definitieve locatie voor de UB zal bepalend zijn voor de verdere invulling van de Binnenstadscampus, zoals de huisvesting van de FGw. Omdat de UB een faciliteit is voor alle UvA’ers, is jouw mening belangrijk. Wat zijn bijvoorbeeld jouw ervaringen met de huidige bibliotheek? En wat vind je belangrijk voor de nieuwe bibliotheek? 

Proces raadpleging

CvB-voorzitter Geert ten Dam opent de raadplegingsperiode op 16 maart met een startbijeenkomst in VOX-POP (Binnengasthuisstraat 9). De raadpleging van de academische gemeenschap duurt tot en met 13 april. Tijdens deze periode kun je in VOX-POP de tentoonstelling over de nieuwe UB bezoeken, waar de beide ontwerpen en het proces worden toegelicht. Je treft hier onder andere plattegronden en artist impressions, video’s en presentatieboeken van de ontwerpen. De architecten geven hier ook op 21 maart (scenario A) en 23 maart (scenario B) om 16.30 toelichting en zullen vragen beantwoorden.

Tijdens de raadplegingsperiode is er een online platform actief, waar je je mening kunt delen. Om deel te nemen ontvang je in de eerste helft van maart een uitnodiging per email. Een onderzoeksbureau verwerkt de input op dit platform tot een kwalitatieve data-analyse. Deze input wordt integraal betrokken bij bestuurlijke besluitvorming. Je kunt je via dit platform ook aanmelden voor de thematische focusgroepen, in week 14 en 15, waar in kleine groepjes de verdieping wordt gezocht.  

Meer informatie?

Hou deze website in de gaten voor meer informatie. Hier wordt de komende weken nadere toelichting gegeven over onder andere het programma van de startbijeenkomst, de ontwerpen en de thematische focusgroepen.