Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Er is een beroepschrift ingediend tegen het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning af te geven waardoor zij de bouw van de Universiteitsbibliotheek (UB) op het Binnengasthuisterrein mogelijk maakt.

X

Begin juli heeft de Amsterdamse gemeenteraad de 1e herziening van het bestemmingsplan postcodegebied 1012 vastgesteld en is de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein afgegeven. Hierna volgde een termijn van zes weken, waarin een ieder die zich niet kon vinden in het besluit, de mogelijkheid had beroep in te stellen bij de Raad van State. De beroepstermijn is eind augustus geëindigd, er is één beroepschrift ingediend. De Raad van State moet uiterlijk binnen zes maanden uitspraak doen. In de huidige planning was al rekening gehouden met een dergelijke beroepsprocedure. Voor de planning heeft dit dus geen gevolgen.

Raadpleging academische gemeenschap realisatie UB

Intern is de UvA bezig met het voorbereiden van een traject om de academische gemeenschap te raadplegen over de bouw van een nieuwe UB. Als er voor het einde van het jaar een positief besluit genomen wordt over de realisatie van een nieuwe UB, blijft de huidige planning, namelijk oplevering in 2018, staan.