Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

De Gemeente Amsterdam en UvA willen graag op 22 juni tijdens een online participatiebijeenkomst een toelichting geven op de stand van zaken: wat is er in de afgelopen tijd gebeurd, welke adviezen zijn binnen gekomen, hoe verhoudt de planuitwerking zich tot dat wat uit eerdere participatiebijeenkomsten gekomen is? Hierbij wordt ingezoomd op het ‘hart van het Universiteitskwartier’: het plein aan de Binnengasthuisstraat, het BG3-gebouw en het BG5-gebouw. Er zal ook stil gestaan worden bij andere onderwerpen, zoals het beheer en de bereikbaarheid van het gebied. Bewoners en ondernemers hebben een uitnodiging in de bus gekregen van de gemeente. Ook werknemers en studenten van de UvA en andere belangstellenden zijn welkom om deel te nemen.

De online participatiebijeenkomst heeft een informerend karakter. Met als doel om iedereen actuele informatie te geven. Tijdens de online bijeenkomst kan iedereen deelnemen via een chat, zodat er rechtstreeks vragen en reacties gegeven kunnen worden tijdens de bijeenkomst.

Livestream online bijeenkomst

Programma 

18.55 uur    Digitale inloop

19.00 uur    Start onlinebijeenkomst
Welkom, uitleg spelregels bij zo’n online bijeenkomst en toelichting op het programma door moderator Guido Wallagh.

19.05 uur    Terugkijken naar de afgelopen vier maanden
Door middel van interviews met vertegenwoordigers van VOLBG, UvA en de gemeente Amsterdam terugkijken op de afgelopen tijd. Aan het eind van dit onderdeel is er ruimte voor vragen en reacties. 

19.30 uur    Stand van zaken uitwerking Strategisch Masterplan Universiteitskwartier
Met focus op het ‘hart van het Universiteitskwartier’: het plein aan de Binnengasthuisstraat, het BG3-gebouw en het BG5-gebouw. Maar ook aandacht voor bereikbaarheid en beheer. Wat is de huidige stand van de planvorming? Hoe verhoudt zich dit tot de eerdere uitgangspunten en uitkomsten van het participatieproces? Aan het eind van dit onderdeel is er ruimte voor vragen en reacties. 

20.30 uur    Vervolg en planning
Gezamenlijk bespreken of de online bijeenkomst een vervolg nodig heeft en zo ja, op welke manier. 

20.45 uur    Einde

Praktische informatie

U kunt de online bijeenkomst bijwonen door te klikken op de stream te klikken. U hoeft  geen profiel aan te maken of andere voorbereidingen te treffen. Tijdens de bijeenkomst kunt u via de chatfunctie vragen stellen en reacties geven. De online bijeenkomst start om 19.00 uur en zal tot 20.45 uur duren. Tussendoor is er een pauze. 

Vervolg

De online bijeenkomst, die uitgezonden wordt vanuit de studio New Metropolis Zuidoost, is naderhand terug te bekijken. Ook wordt er een verslag gemaakt en is de presentie terug te lezen op amsterdam.nl/universiteitskwartier. Indien u na de bijeenkomst van 22 juni reacties heeft dan kan dat door schriftelijk te reageren op universiteitskwartier@amsterdam.nl. Aan het eind van de online bijeenkomst zal onder de deelnemers geïnventariseerd worden of er een vervolgbijeenkomst gewenst is en zo ja, op welke manier.