Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het ontwerp laat zien hoe, op basis van de bestaande rijksmonumenten (de Tweede Chirurgische kliniek, het Zusterhuis) en het binnenhof, een flexibel en toekomstbestendig gebouw kan worden gerealiseerd.

UB Singel avond
UB aan het Singel

Dit structuurontwerp, dat recht doet aan de monumentale en cultuurhistorische waarden van de gebouwen en het gebied,  voldoet aan deze uitgangspunten volgens de UvA, stadsdeel Centrum, Bureau Monumenten en Archeologie, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De volgende stap is dat de UvA via een Europese aanbesteding een architect selecteert die van het structuurontwerp een architectonisch ontwerp maakt. Nader onderzoek rond de inpassing van het Programma van Eisen (het aantal benodigde vierkante meters voor bibliotheek, studieplaatsen, onderwijs- en kantoorruimte, etc.) en de investerings- en exploitatiekosten is hiervoor nog nodig.

Impressie Tweede Chirurgische Kliniek en Zusterhuis (ex-Crea)
Impressie van het hof