Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA maakt vandaag bekend dat zij bereid is om onder voorwaarden af te zien van het plan om twee rijksmonumenten gedeeltelijk te slopen voor de bouw van een nieuw studiecentrum annex bibliotheek op het Binnengasthuisterrein.

De UvA maakt vandaag bekend dat zij bereid is om onder voorwaarden af te zien van het plan om twee rijksmonumenten gedeeltelijk te slopen voor de bouw van een nieuw studiecentrum annex bibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum heeft aangegeven om met gebruik van zijn bevoegdheden hieraan mee te willen werken. Het gaat hierbij om onder andere het zo snel mogelijk verlenen van benodigde vergunningen aan de UvA, voor een betaalbaar plan, en om acceptatie van gedeeltelijke bebouwing van het binnenhof achter de Tweede Chirurgische kliniek.

De afspraken tussen het stadsdeel en de UvA worden vastgelegd in een regeling. Een uitwerking van deze regeling wordt 10 april besproken in de Commissie Bouwen en Wonen van het stadsdeel.

Om tot een nieuw betaalbaar ontwerp van een studiecentrum/bibliotheek te komen, laat de UvA eerst een structuurontwerp maken. Daarin wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn van herbestemming van de rijksmonumenten en wat dit betekent voor de monumentale waarden van de gebouwen. De opzet van het studiecentrum blijft qua programma van eisen – op het schrappen van de parkeergarage na – ongewijzigd. Het studiecentrum omvat onder meer de universiteitsbibliotheek, studieplekken, collegezalen, een fietsenstalling en is de centrale ontmoetingsplek van de campus voor de Faculteit der Geesteswetenschappen op en rond het Binnengasthuis. UvA en stadsdeel zijn het met elkaar eens dat het uiteindelijke ontwerp een functioneel, duurzaam en flexibel studiecentrum moet opleveren dat qua investerings- en beheerskosten acceptabel is voor de UvA en recht doet aan de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van gebied. Bureau Monumentenzorg Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn gevraagd om bij de ontwikkeling van het structuurontwerp betrokken te zijn.

UvA en stadsdeel streven ernaar om de regeling met het stadsdeel voor 1 mei, en daarna het structuurontwerp voor de zomer, af te ronden. Als de regeling is ondertekend, zal de UvA haar oorspronkelijke plan intrekken. UvA en stadsdeel hopen dat hiermee een eind komt aan een jarenlange discussie over het wel of niet slopen van de betreffende panden en dat er snel kan worden begonnen aan de bouw van het studiecentrum annex bibliotheek en aan het verbeteren van de openbare ruimte. Bewoners op en rond het Binnengasthuis en de Oudemanhuispoort worden door het stadsdeel uitgenodigd om over de herinrichting van het gebied mee te denken.