Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Onderzoekers

Twee manieren van open access publiceren

Er zijn twee manieren van open access publiceren: de groene en de gouden route.

Goud

Publiceren in een vrij toegankelijk peer reviewed open access tijdschrift wordt ook wel de gold road to open access genoemd. Sommige open access tijdschriften vragen geen enkele bijdrage voor publicatie van een artikel in een tijdschrift, maar er zijn ook tijdschriften die een bijdrage vragen van 3.000 euro. Onderzoekers die deze bijdrage niet kunnen opbrengen, worden hiervan vrijgesteld.

Overzicht 'peer reviewed open access' tijdschriften

 DOAJ, Directory of Open Access Journals geeft een compleet overzicht van alle peer reviewed open access tijdschriften. Inmiddels zijn er ook hybride tijdschriften (bijvoorbeeld PNAS) en hybride uitgevers (bijvoorbeeld Springer). Hybride wil zeggen dat een abonnement op het tijdschrift is vereist om de artikelen te kunnen bekijken, maar de auteur kan er ook voor kiezen het artikel gratis beschikbaar te stellen voor niet-abonnees.

Een actueel overzicht van tijdschriften waarin corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en Universitair Medische Centra gratis of met korting in open access kunnen publiceren is de Open Access Journal Browser.

Groen

Het publiceren in een digitale repository wordt de green road to open access genoemd. Open Archives, ofwel digitale repositories kunnen wetenschappelijke onderzoeksresultaten van een instituut (Universiteit van Amsterdam: UvA-DARE), land (Nederland: NARCIS) of uit een bepaald vakgebied (natuurkunde: arXiv) voor iedereen vrij toegankelijk maken. Resultaten uit UvA-DARE worden zichtbaar gemaakt via NARCIS.

Publiceren in UvA-DARE - de repository van de UvA

UvA-DARE is opgezet ten behoeve van het onderzoek en de onderzoekers van de UvA. Het is de bedoeling dat UvA-DARE alle wetenschappelijke publicaties (artikelen, boeken, hoofdstukken van boeken, etc.) van de onderzoekers aan de UvA bevat en indien gewenst daar gratis online toegang toe geeft.

De bibliografische beschrijving (metadata) is vaak vanuit Pure, het systeem bij de UvA voor het registreren van onderzoek en publicaties, al beschikbaar gemaakt in UvA-DARE. Aan deze beschrijving kan een preprint (de originele versie zoals opgestuurd naar de uitgever voordat reviewing heeft plaats gehad), postprint (de eindversie van de auteur na reviewing) of de pdf van de uitgever worden toegevoegd. Hierbij kan de auteur zelf bepalen voor welke versie hij kiest.

Een overzicht van het beleid van uitgevers op basis van de copyright transfer agreements staat op de website van SHERPA. Daarnaast is het altijd mogelijk om toestemming te vragen aan de uitgever.

Artikel 25fa Auteurswet (amendement Taverne)

Met een beroep op artikel 25fa uit de Auteurswet mogen onderzoekers een kort werk van wetenschap dat gefinancierd is met publieke middelen na een redelijke termijn openbaar maken in de universitaire repository. De Universiteit van Amsterdam doet mee aan een landelijke pilot om dit te faciliteren. Zie voor meer informatie: openaccess.nl.

Vragen over publiceren in UvA-DARE? Mail dan naar openaccess@uva.nl.

Voordelen van open access publiceren in UvA-DARE

Als een publicatie via UvA-DARE vrij toegankelijk wordt aangeboden heeft dat - naast de voordelen van 'open access' publiceren - nog extra voordelen:

  • De publicaties zijn wereldwijd via internet toegankelijk en eenvoudig terug te vinden met bekende zoekmachines zoals Google Scholar en Yahoo.
  • Materiaal in UvA-DARE wordt opgeslagen in het E-depot van de Koninklijke Bibliotheek. Dit E-depot garandeert dat het materiaal tenminste honderd jaar toegankelijk blijft. Het bestandsformaat wordt door het E-depot in de loop van de jaren aangepast aan de geldende standaarden.

Repositories van de UvA

Op dit moment beschikt de UvA over meerdere repositories: