Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Onderzoekers

Auteursrecht

Mag je citeren uit andermans werk, of een op internet gevonden afbeelding gebruiken voor je scriptie of dissertatie? Wie heeft het auteursrecht op een ingeleverde scriptie of afgerond onderzoek? Waar moet je aan denken als je een artikel aanbiedt voor publicatie bij een uitgever? Wat is geoorloofd bij het samenstellen van een reader of ander onderwijsmateriaal?

Deze auteursrechtwijzer is gebaseerd op de Nederlandse Auteurswet. Vragen over auteursrecht? Mail naar auteursrecht@uva.nl. Heb je andere vragen, neem dan contact op met de Bibliotheek.

copyright

Auteursrecht in het algemeen

Auteursrecht is kort gezegd het recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk wordt openbaar gemaakt en vermenigvuldigd. Auteursrecht wordt automatisch geregeld door de Auteurswet. De maker/auteur hoeft hier niets voor te doen. Een auteur kan het auteursrecht geheel of gedeeltelijk in licentie overdragen, bijvoorbeeld aan een uitgever.

De duur van auteursrecht

Als de maker een privépersoon is, duurt auteursrecht tot 70 jaar na zijn dood; het recht gaat over op de erfgenamen. Als de maker een instelling is, duurt het auteursrecht tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk.

Toestemming voor gebruik

De Auteurswet staat toe dat gedeelten van een werk gebruikt worden zonder dat er toestemming nodig is van de auteursrechthebbende, mits bepaalde regels in acht genomen worden. Voor het onderwijs zijn van belang de regels voor citeren en voor korte overnames. Voor gebruik van een werk buiten deze regels is altijd vooraf toestemming nodig van de maker. De maker kan het gebruik verbieden of tegen een vergoeding toestaan. Op Auteursrechten in het hoger onderwijs van SURF is uitgebreide informatie over auteursrecht te vinden. Met zoekfilters kun je de resultaten toespitsen op thema (publicaties, beeld en geluid), doelgroep (student, docent, onderzoeker) en rol (auteur, gebruiker). Bij de meeste antwoorden kun je verder klikken naar meer relevante informatie.

Auteursrecht voor studenten

Auteursrecht voor docenten

Auteursrecht voor onderzoekers