Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Aan het woord

 • Leer Alex ter Haar kennen
  Alex ter Haar projectleider HuisvestingsOntwikkeling Nieuwe UB
  Foto: Alex ter Haar

  Naam: Alex ter Haar
  Functie: Projectleider UB, HuisvestingsOntwikkeling (HO)

  "Vanaf november 2012 ben ik als projectleider vanuit HuisvestingsOntwikkeling betrokken bij de voorbereiding van de bouw. Denk aan het opstellen van het actuele programma van eisen, de selectie van het ontwerpteam (architect en adviseurs), het selecteren van de aannemers. Ik treed op als opdrachtgever namens de UvA.

  De stillegging van het project van eind 2015 tot begin 2017 was tot nu toe het spannendste moment in de voorbereiding. De vraag was of de keuze van de academische gemeenschap op dit project en deze locatie zou vallen. Ook de uitspraak van de Raad van State was spannend over de bezwaren tegen de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan op basis waarvan dit project nu mogelijk is. 

  Ik vind dat de locatie de nieuwe Universiteitsbibliotheek bijzonder maakt. Midden in het centrum én de monumentale gebouwen waar deze bibliotheek in gerealiseerd wordt."

  Dhr. drs. A.F. (Alex) ter Haar

  Projectleider UB, HuisvestingsOntwikkeling

 • Lees wat Rian Verpalen te vertellen heeft
  Rian Verpalen projectmanager Huisvesting Facility Services
  Foto: Rian Verpalen

  Naam: Rian Verpalen
  Functie: Projectmanager Huisvesting bij Facility Services (FS)

  "Als projectmanager Huisvesting vertegenwoordig ik Facility Services (FS) in het ontwerpen en realiseren van de nieuwe UB. Het is mijn verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de dienstverlening van FS in nieuwe gebouw, goed en efficiënt uitgevoerd kan worden. Vragen omtrent; onderwijszalen, beveiliging, toegankelijkheid, onderhoud, installaties, akoestiek etc. speel ik door naar de experts van FS. Zo werken we samen met het ontwerpteam van de UB, stap voor stap, toe naar een gebouw wat inspirerend, functioneel is en qua exploitatiekosten beheersbaar is.

  Het spannendste moment tot nu toe vond ik de keuze tussen de varianten A en B bij de raadpleging van de academische gemeenschap. Gelukkig is voor de huidige variant gekozen. 

  Het atrium met zonnecellen maakt de nieuwe Universiteitsbibliotheek zo bijzonder! En de verschillende sferen die er in het gebouw te vinden zullen zijn. Het wordt denk ik echt een thuisbasis voor allen die wetenschap een warm hart toedragen."

  Mw. A.H.M.R. (Rian) Verpalen

  Projectmanager Huisvesting bij Facility Services (FS)

 • Ontdek wat Marloes van Wagtendonk doet
  Marloes van Wagtendonk portret
  Foto: Marloes van Wagtendonk

  Naam: Marloes van Wagtendonk
  Functie: Beleidsmedewerker Huisvesting Bibliotheek bij de Universiteitsbibliotheek

  "Mijn rol binnen het project is die van beleidsmedewerker Huisvesting Bibliotheek bij de Universiteitsbibliotheek. Ik zit namens de Bibliotheek aan tafel bij het ontwikkelen van het pand. Ik ben de schakel tussen de bibliotheekmedewerkers, de studenten en het projectteam en zorg ervoor dat het interieurontwerp gemaakt en afgestemd wordt, er over het project gecommuniceerd wordt, maar ook dat de boeken straks op de juiste manier op de plank staan. De wensen en informatie uit de organisatie vertaal ik in het ontwerp en beleid.

  In mei 2019 bracht ik sinds lange tijd weer een bezoek aan het pand en schrok van de staat waarin het gebouw zich bevond. Het was compleet gestript, met modder en plassen op de grond. Dat was wel even een spannend moment. Toch kon ik zien dat het pand prachtig gaat worden. De ruimtes zijn nog groter en hoger dan op tekening lijkt.

  De nieuwe UB gaat een bijzonder pand worden,omdat ik ervan overtuigd ben dat iedere student er zijn of haar lievelingsplek kan vinden. Er komen mooie afgesloten studiecellen, projectkamers, maar ook klassieke studiezalen waarbij je omringd door boeken in stilte kunt studeren."

  Mw. M. (Marloes) van Wagtendonk MSc

  Beleidsmedewerker Huisvesting Bibliotheek bij de Universiteitsbibliotheek

 • Laat je inspireren door Robin van Schijndel
  Robin van Schijndel nieuwe UB
  Foto: Robin van Schijndel

  Naam: Robin van Schijndel
  Functie: Sectorhoofd Campusdiensten bij de Universiteitsbibliotheek

  "Al vanaf 2004 ben ik bij de ontwikkeling van de nieuwe Universiteitsbibliotheek betrokken. Mijn rol is enerzijds meedenken en -werken in het projectteam, zodat er een UB komt die recht doet aan de plannen en ambities zoals die door de UvA zijn geformuleerd. Anderzijds ben ik namens het managementteam van de Universiteitsbibliotheek de eerstverantwoordelijke voor het programma voor de nieuwe UB. 

  De afgelopen jaren heb ik vele tientallen universiteitsbibliotheken over de wereld bezocht en steeds zie ik dat zo’n bibliotheek in de context van de instelling wordt gebouwd. De UvA-context is dat wij een representatieve bibliotheek willen waar studenten en medewerkers kunnen leren en werken, waar je bij toeval of op afspraak collega’s en/of peers ontmoet, waar onderwijs wordt gegeven, waar de boeken en digitale collecties worden geraadpleegd, waar leuke en representatieve activiteiten plaatsvinden, die open staat voor de stad en waar we laten zien waar de UvA voor staat. En dat 7 dagen per week, het hele jaar door. Een bibliotheek waar alle faculteiten en die van geesteswetenschappen in het bijzonder, trots op kunnen zijn. We gaan ervoor zorgen dat de nieuwe UB een bijzondere plek wordt waar vele generaties studenten goede herinneringen aan zullen houden en met plezier aan zullen terugdenken.

  Vanaf de eerste plannen, bij de architectenkeuze en het interieurontwerp, probeer ik met mijn inbreng in het projectteam er mede voor te zorgen dat de UB straks ‘werkt’ en dat alle functies en activiteiten door het gebouw en haar inrichting worden ondersteund.

  De spannendste momenten tot nu toe waren de keren dat de plannen werden stilgelegd of veranderd: komt de UB er wel of niet? Wel, hij gaat er komen.

  De bibliotheek wordt bijzonder, omdat zij onderdak gaat bieden aan een levendige academische gemeenschap in een inspirerend en historisch gebouw in het oude hart van Amsterdam."

  Dhr. R.W.M. (Robin) van Schijndel

  Sectorhoofd Campusdiensten Universiteitsbibliotheek

 • Lees hoe Martin Huurdeman bijdraagt aan de nieuwe UB
  Martin Huurdeman
  Foto: Martin Huurdeman

  Naam: Martin Huurdeman
  Functie: projectmanager ICT Services (ICTS)

  “Het gaat om het realiseren van een goed functionerend gebouw op  een campus die nog in ontwikkeling is.

  Ik ben ervoor verantwoordelijk dat alle ICT-gerelateerde zaken en diensten van ICTS, zoals bijvoorbeeld Wifi, aansluitpunten voor apparatuur en printvoorzieningen, straks goed werken. Veel collega’s van mij dragen hier ook aan bij. De planning en fasering zijn hierbij erg belangrijk omdat je op de juiste momenten moet acteren op ontwikkelingen en beslismomenten binnen het project. Sommige zaken die voor ICT belangrijk zijn, worden namelijk al in een vroeg stadium besloten of hebben een lange voorbereidingstijd nodig. Ik neem daarom deel aan de programmagroep en de projectteams van alle gebouwen die in het Universiteitskwartier gerealiseerd gaan worden.
  De samenwerking van de Bibliotheek, HuisvestingsOntwikkeling (HO), Facility Services (FS) en ICT Services (ICTS) is essentieel om tot een goed eindresultaat te komen.

  Ik vond het besluit om het gebouw ook werkelijk te realiseren een spannende doorbraak. Zeker in de context van de jarenlange aanloop van dit project. De binnenstad vormt met haar unieke uitstraling het visitekaartje van de UvA. Een bibliotheek hoort bij de universiteit. En het nieuwe UB-gebouw is een centraal punt in het Universiteitskwartier. Het wordt een prachtig gebouw met veel potentie. Ik verwacht dat dit een gewilde plek wordt voor studenten en medewerkers van de UvA. Mede door dit gebouw zal de campus tot bloei komen.”

Studenten aan het woord

Wat wil jij in de nieuwe UB? Voor het ontwerp vroegen we aan studenten hoe hun ideale UB eruit ziet.

Video wordt geladen..