Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN uva.nl
Diensten

AuteursrechtInformatiePunt - voor onderzoekers

Algemeen

Het auteursrecht berust bij de maker (of rechthebbende) van een werk. Dit betekent dat je onderdelen uit het werk van een ander niet zomaar in je eigen werk mag gebruiken. Wat je overneemt, citeert, behoort in de context van je verhandeling te passen en je moet de gebruikte bronnen vermelden.

Zie ook de website Vragen van onderzoekers over auteursrecht  van SURF met filters voor thema en rol.

Citeren en bronvermelding

Goede bronvermelding zorgt dat de gebruikte bron traceerbaar is en het voorkomt de schijn dat je het werk van anderen laat doorgaan voor eigen werk. Hergebruik van andermans werk zonder goede bronvermelding is plagiaat. (Zie ook het KNAW-advies op deze pagina).

De regels voor hergebruik gelden niet alleen voor het overnemen van teksten, ook afbeeldingen, films, muziek, computerprogramma’s, en andere uitingen van wetenschap of kunst vallen onder het auteursrecht. De overname moet altijd functioneel zijn, ondergeschikt aan het eigen werk en voorzien van correcte bronvermelding.

Zie ook de Vuistregels voor het gebruik van beeld en geluid van SURF.

Auteursrecht op eigen publicaties

Als de UvA een directe opdracht heeft gegeven, komt het auteursrecht toe aan de UvA. Verschil van mening bestaat over of het auteursrecht ook toekomt aan de UvA indien geen sprake is van een directe opdracht. De praktijk is dat de UvA in het laatste geval toestaat dat onderzoekers zelf afspraken maken met uitgevers over door hen gemaakt werk.

Je bent niet verplicht je auteursrecht volledig over te dragen aan de uitgever, je kunt er voor kiezen om alleen het gebruiksrecht te verlenen. Bekijk de info van SURF over de afspraken die je met een uitgever over je werk kunt maken. Zorg in alle gevallen voor een schriftelijke overeenkomst.

Per 1 juli 2015 geldt het auteurscontractenrecht dat de positie van auteurs ten opzichte van uitgevers versterkt.

Heb je met de uitgever een schriftelijke overeenkomst gesloten waarin je alle rechten aan de uitgever overdraagt of de uitgever een exclusief gebruiksrecht op de publicatie geeft? Dan heb je toestemming van de uitgever nodig als je de publicatie

  • digitaal wilt verspreiden, bijv. via je eigen website of een website van anderen of per e-mail;
  • opnieuw wilt gebruiken, bijv. in een bundel met andere publicaties.

Per 1 juli 2015 is er een nieuwe regel: “use it, or lose it”. Wanneer jouw werk onvoldoende of niet langer wordt gebruikt, kan je als maker het auteursrecht terugkrijgen.

Proefschriften

UvA-promovendi moeten hun proefschrift aanleveren bij UvA-DARE, daarin wordt het gearchiveerd en openbaar toegankelijk gemaakt. Volgens het promotiereglement (PDF) blijft het auteursrecht bij de promovendus. 

Je blijft auteursrechthebbende van al gepubliceerde artikelen, mits je het auteursrecht niet hebt overgedragen. Als een proefschrift materiaal bevat waarover je niet vrijelijk kan beschikken, kan het nodig zijn om de betreffende secties onder embargo te plaatsen.

Open access

Je houdt als auteur altijd zelf het auteursrecht, tenzij je dit expliciet overdraagt, bijvoorbeeld aan een uitgever. We bevelen aan om onderzoekspublicaties open access te publiceren zodat ze beschikbaar komen voor iedereen. Lees meer over het open-access-beleid van de UvA.

Creative Commons

Creative Commons (CC) biedt je de vrijheid om op een flexibele manier met je auteursrechten om te gaan. Door een van de standaardlicenties te kiezen, bepaal je onder welke voorwaarden je werk mag worden gebruikt. Je behoudt het auteursrecht op je werk maar geeft anderen toestemming om het te gebruiken, delen of verspreiden. Hoe het in zijn werk gaat, vind je op de website van Creative Commons.

(Her)gebruik van onderzoeksgegevens

Wil je over te nemen data publiceren, dan heb je waarschijnlijk toestemming nodig. Wat je met andermans data mag doen, vind je op de RDM-website van de UvA. Hier vind je informatie over het gebruik en het beheren van onderzoeksdata voor elk stadium van je onderzoek.

AuteursrechtInformatiePunt (AIP)

Deze pagina is onderdeel van het AuteursrechtInformatiePunt. Daarin staan ook antwoorden op allerlei vragen van studenten en docenten.