Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Collectie Wijsbegeerte

Op deze pagina:

Beschrijving

De verzameling wijsbegeerte van de UBA is van oudsher zeer omvangrijk (meer dan 100.000 titels). Het grootste gedeelte bevindt zich in gesloten magazijnen; een gedeelte staat in open opstelling, voornamelijk in de Universiteitsbibliotheek Singel. Deze collectie bevat een groot aantal naslagwerken op het gebied van de filosofie, vele primaire en secundaire werken van en over filosofen en monografieën betreffende de systematische onderdelen van de wijsbegeerte.
Het aanschafbeleid sluit nauw aan bij het actuele onderwijs en onderzoek van de UvA op het gebied van de filosofie.

 • De open opstelling

  De literatuur in open opstelling staat op onderwerp geplaatst volgens de Library of Congress Classification (LCC). Enkele voor de wijsbegeerte belangrijke LCC-rubrieken zijn:

  • B 1-5802 Philosophy (general and history of philosophy)
  • BC Logic
  • BD Speculative philosophy
  • BF Psychology
  • BH Aesthetics
  • BJ Ethics
  • H Social Sciences
  • JC Political theory
  • M Music
  • N Fine Arts
  • P Language and literature
  • Q Science
  • R Medicine

  De meeste rubrieken staan geplaatst in het E-gebouw van de Universiteitsbibliotheek Singel.
  De wegwijzer LCC wijsbegeerte biedt een gedetailleerd overzicht.
  De Quick Reference Guide Humanities Collections geeft een overzicht van de LCC-codes voor de Humaniora.

  Zie voor de volledige indeling van de Library of Congress:
  Library of Congress indeling op hoofdlijnen

 • Speciale collecties

  Aparte vermelding verdienen de volgende deelgebieden / collecties: 

  • Spinoza (primaire en secundaire werken)
   Zie ook Spinozacollecties
  • Bibliotheek en archief van de Bolland-Stichting; verzameling boeken, brochures, overdrukken en handschiften van de Bolland-Stichting, in permanente bruikleen van de UB (archief 13 dozen; bibliotheek ong.1200 titels). Van deze collectie is een catalogus aanwezig. Voor de bestudering van het Hegelianisme in Nederland in de 20e eeuw is deze collectie van groot belang.
  • Bibliotheek nagelaten door Prof. Mr. Dr. Leo Polak: uitzonderlijke collectie op het gebied van de wijsbegeerte, de letterkunde en de cultuurgeschiedenis. O.a. eerste drukken van Franse en Duitse filosofen zoals Descartes, Leibniz, Kant, Schelling, Hegel (ruim 1200 titels, catalogus aanwezig). Deze bibliotheek was in 1948 bij de UvA ondergebracht. In 2011 werd het bijna zestig deeltjes tellende dagboek van Leo Polak door zijn dochter mevr. Ans Samama-Polak overgedragen aan de Bijzondere Collecties.
  • Wijsgeerige Verzameling, destijds opgezet door de Nederlandse filosoof Poortman: een groot aantal archieven, zeer ongelijk van status, omvang en inhoud, ook qua ontsluiting. De belangrijkste archieven: archief G. Heymans, archief Internationale School voor Wijsbegeerte, archief G. Mannoury, archief J.J. Poortman; archief H.J. Pos; archief M.H.J. Schoenmaekers , archief C.J. Wijnaendts Francken. Een voorlopige registratie is beschikbaar van personen van wie materiaal in de Wijsgeerige Verzameling aanwezig is. (Te raadplegen bij Bijzondere Collecties, informatie Klaas van der Hoek.)
  • Bibliotheca Beth betreft een aanzienlijk deel uit de privé-collectie van de in 1964 overleden prof. E.W. Beth. De collectie bevat ongeveer 2500 titels op het gebied van logica, filosofie van de wiskunde, grondslagenonderzoek en geschiedenis der exacte wetenschappen. Men kan de collectie uitsluitend ter plaatse raadplegen. De boeken staan opgenomen in de online publiekscatalogus van de UBA.
   Deze collectie is in 2009 verhuisd naar het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) in de Watergraafsmeer. Voor raadpleging kan men het beste contact opnemen met het ILLC, tel. 020 525 6051.