Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Collectie Theaterwetenschap

Beschrijving collectie

De Bibliotheek van de UvA verzamelt voor de collectie theaterwetenschappen vakliteratuur om theater in het Nederlandse taalgebied, in Europa en in de rest van de wereld te bestuderen. In de collectie vind je werken over de verschillende fenomenen die tot theater gerekend worden: drama, dans, mime, poppenspel, circus, musical enz. Daarnaast zijn vakspecifieke naslagwerken en overzichtswerken in verschillende talen aanwezig (vooral in het Engels, Nederlands, Frans en Duits), zoals handboeken, lexicons en encyclopedieën.

Een belangrijk onderdeel van de collectie bestaat uit theoretische en filosofische werken met betrekking tot drama, theater en - breder - performatieve kunsten. Hier vind je literatuur over dramaturgie in de verschillende betekenissen: de opbouw van een drama en - overkoepelend - de theorie van drama als genre. Binnen deze rubriek worden niet alleen typische elementen van theaterwetenschap zoals drama- en opvoeringsanalyse bestudeerd, maar ook thema’s die te maken hebben met een bredere context, zoals de verhouding van drama en theater tot bijvoorbeeld media, digitale cultuur, interculturalisme, publiek, gender, politiek en engagement enz. In de collectie is verder veel te vinden om verschillende types van het genre drama te bestuderen: historisch drama, tragedie, komedie, vaudeville en variété, poppentheater en schimmenspel enz.
Voor de bestudering van de dramaturg als artistiek leider of adviseur bezit de Bibliotheek literatuur over beleid, productie en regie.

Naast werken van theoretische aard verzamelt de Bibliotheek van de UvA literatuur op het gebied van theatergeschiedenis. Hoewel het merendeel daarvan betrekking heeft op de Westerse, en vooral op de Europese theatergeschiedenis (met name die van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland en Vlaanderen), zijn er ook werken over Afrikaans en Aziatisch theater te vinden. Onze theaterhistorische collectie strekt zich uit van de klassieke oudheid tot de tegenwoordige tijd met daartussen: theater in de middeleeuwen, renaissance, barok, verlichting, romantiek, de late 19e eeuw en de 20e eeuw. Verder zijn er biografieën van schrijvers, spelers en regisseurs, en kritische beschouwingen. Er zijn geen manuscripten. Toneelstukken, en ook scenario's, hebben een tweede prioriteit bij de acquisitie. Nederlandse vertalingen van stukken zijn voornamelijk aanwezig in de vorm van tekstboekjes van gezelschappen.

Tijdschriften en databases

Er zijn nog ongeveer twintig abonnementen op gedrukte tijdschriften voor het vakgebied theaterwetenschap in de bibliotheek aanwezig. Waar mogelijk proberen we deze om te zetten naar digitaal. Inmiddels zijn een aantal tijdschriften op het vakgebied alleen digitaal toegankelijk. Deze vind je onder de button E-tijdschriften of E-journals.
Van de vakspecifieke databases is de Performing Arts Periodicals Database een van de belangrijkste. Deze database maakt artikelen toegankelijk uit zo’n 260 wetenschappelijke en populairwetenschappelijke tijdschriften over theater, dans, film en aanverwante uitvoerende kunsten.

Bijzondere Collecties

De Bijzondere Collecties bestaan uit ruim duizend deelcollecties die allemaal ter beschikking van onderwijs en onderzoek staan. Op het gebied van theater en muziek beheren de Bijzondere Collecties momenteel de grootste collectie van Nederland. Met name de muziek, het toneel en de dans zijn goed vertegenwoordigd. Een kleiner deel is gewijd aan circus, cabaret, opera, operette, mime en poppenspel.