Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Collectie Nederlandse taal en cultuur

Letterkunde

De Universiteitsbibliotheek Amsterdam bezit een zeer uitgebreide collectie Nederlandse letterkunde bestaande uit een bijna complete verzameling historische literaire werken, zowel in originele uitgaven als tekstedities, en een ruime selectie moderne romans, verhalen- en poëziebundels. Van deze collectie zijn de oudere en eerste drukken, die worden bewaard in het UBA-boekendepot of bij de Bijzondere Collecties, alléén ter inzage beschikbaar, terwijl de hedendaagse primaire literatuur, die zich eveneens in het UBA-boekendepot bevindt, grotendeels uitleenbaar is.  In open opstelling staan de meeste studies en tekstedities, (auto-)biografische, secundaire- en naslagwerken over schrijvers en perioden, maar ook bloemlezingen en verzamelde werken. De meeste hiervan zijn uitleenbaar en te vinden in de bibliotheek P.C. Hoofthuis, afdeling Neerlandistiek.

Taalkunde

In diezelfde open opstelling in de P.C. Hoofthuisbibliotheek bevinden zich de belangrijkste publicaties over de Nederlandse taalkunde én geschiedenis van de Nederlandse taal: van grammatica, fonologie en fonetiek tot dialectologie en lexicologie. Het merendeel is uitleenbaar, met uitzondering van de woordenboeken, handboeken en naslagwerken.

Taalbeheersing

Laatste onderdeel van de collectie Nederlandse taal en cultuur is de afdeling Taal en Communicatie (ook wel: Taalbeheersing). Deze verzameling omvat belangrijke (internationale) studies over argumentatieleer, retorica, stilistiek, pragmatiek en discourse analysis alsook praktische handleidingen over schrijven en schrijfvaardigheid.

Extra

Literaire hoogtepunten bij de Bijzondere Collecties (o.a. handschriften) en Rosenthaliana:

 • Amsterdamiana: o.a. romans en kinderboeken die zich afspelen in Amsterdam en boeken van Amsterdamse auteurs.
 • Bibliofiele uitgaven.
 • Willem Bilderdijk (1756-1831).
 • Simon Carmiggelt (1913-1987): het volledige werk plus materiaal over de schrijver (nog niet in zijn geheel gecatalogiseerd).
 • De Circus-collectie: romans en kinderboeken over het circus.
 • Werken van Doopsgezinde en Remonstrantse auteurs (in groten getale aanwezig vanwege de bibliotheek van de Doopsgezinde Gemeente).
 • Het Arnon Grunberg-archief.
 • Frederik van Eeden (1860-1932): het volledige werk van en over de auteur. Deze collectie sluit aan bij de uitgebreide Van Eeden-verzameling bij de afdeling Handschriften.
 • Geografie en reizen: belangrijke collectie gedrukte journalen van ontdekkingsreizigers en reisbeschrijvingen over Nederlands-Indië.
 • P.C. Hooft (1581-1647).
 • Joods-Nederlandse letterkunde: voornamelijk verzameld door en aanwezig in de Bibliotheca Rosenthaliana.
 • Kinderboeken: grotendeels afkomstig uit de collectie van het Schoolmuseum, bevat kinderboeken uit de 19de eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog.
 • Negentiende-eeuwse letterkunde: zeer uitgebreide collectie (deels binnengekomen via aankoop en deels via diverse verzamelingen).
 • Oude drukken.
 • Pamfletten.
 • Toneel: zeer grote collectie van ongeveer 13.000 titels met veel belangrijke, oorspronkelijke stukken.
 • Albert Verwey (1865-1936): behorend bij het Verwey-archief, bestaand uit handschriften, drukproeven en persoonlijke papieren.
 • Joost van den Vondel (1578-1679): zeer uitgebreide verzameling tot stand gekomen uit het voormalige Vondel-museum.