Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Collectie Literatuurwetenschap

Beschrijving

De totale collectie Algemene Literatuurwetenschap van de Universiteitsbibliotheek omvat ongeveer 18.000 titels, verspreid over vele locaties: de gesloten magazijnen van de Universiteitsbibliotheek en de verschillende bibliotheken van de Faculteit der Geesteswetenschappen.

De collectie in open opstelling in het P.C. Hoofthuis omvat ongeveer 9000 monografietitels en ongeveer 50 lopende tijdschrifttitels, waarvan een deel ook online te raadplegen is via de catalogus of de Digitale Bibliotheek.

Onder Algemene literatuurwetenschap valt ook Vergelijkende literatuurwetenschap. De ALW-collectie richt zich op secundaire studies van algemene, theoretische, vergelijkende en historische aard. Letterkundige werken (proza, poëzie, biografieën, nationale literaire stromingen en literatuurwetenschappelijke studies van een taal) worden in de eerste plaats bij de desbetreffende collecties van een taal opgenomen.

Er zijn naast de kerncollectie Algemene Literatuurwetenschap een paar deelcollecties zonder actieve collectievorming de afgelopen jaren zoals Tekstwetenschap, Vertaalwetenschap en Vrouwenstudies. Alleen de laatste twee zijn van belang voor de actuele collectievorming. Vrouwenstudies en Feminisme (=Gender) worden samen met Homo- en lesbische studies gecollectioneerd bij de interdisciplinaire deelcollectie Cultuurtheorie. Sinds 2012 wordt weer binnen de collectie Literatuurwetenschap voor Vertaalwetenschap gecollectioneerd.

Zwaartepunten

Het accent in de collectie ligt behalve op de theorie van de literatuur w.o. narratologie, semiotiek, letterkunde in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur en discourse analysis, nu ook op interdisciplinaire studies onder de noemer Cultuurtheorie.

Interdisciplinair karakter

Voor de collectie Algemene Literatuurwetenschap zijn van oudsher andere disciplines, binnen en buiten Geesteswetenschappen, van belang.

Een recent onderdeel van de collectie is het interdisciplinaire aandachtsgebied Cultuurtheorie: cultuur in relatie tot Film-, Televisie- en Theaterwetenschap, Filosofie, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Sociologie, Politicologie, Antropologie, Psychologie. Het grootste deel van de collectievorming vindt bij genoemde vakgebieden plaats. Toch worden er bij Literatuurwetenschap regelmatig publicaties aangeschaft voor Cultuurtheorie en verwante theorieën, o.a. Psychoanalyse en New Historicism, die betrekking hebben op culturele identiteit, gender (w.o. vrouwenstudies en feminisme), homo- en lesbische studies, postkolonialisme, ruimtelijkheid/globalisering en visuele cultuur.

Collectieaanwas

De aanschaf voor Literatuurwetenschap ondersteunt het onderwijs en onderzoek aan de UvA. Hierbij ligt het accent op de theorie van de literatuur en op interdisciplinaire studies.

De collectie ondersteunt tevens het onderwijs en onderzoek op het gebied van de afzonderlijke letterkundes.

Nieuwe boeken worden eerst geplaatst in de aanwinstenkast in de bibliotheek van het P.C. Hoofthuis. Minder gebruikte boeken worden regelmatig vanuit de open opstelling naar het magazijn verplaatst om ruimte te maken voor nieuwe boeken.

De bibliotheek houdt zich altijd aanbevolen voor aanschafsuggesties.