Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Collectie Arabisch

Beschrijving

De nadruk van de collectie Moderne Nabije Oosten ligt op moderne geschiedenis en landendocumentatie, waardoor de bibliotheek ook voor studenten uit andere faculteiten dan die der Geesteswetenschappen aantrekkelijk is.

Inleiding

Het IMNO heeft collecties op het gebied van de Arabische taal-en letterkunde, de Arabische filosofie, het recht van het Midden-Oosten en de Islam, de godsdienst van de Islam incl. Koranuitleg, bibliografie van de profeet, mystiek, en secten, exacte wetenschappen en kunst van de Islam. Er zijn ca. 70 tijdschriften op bovengenoemd gebied aanwezig.

Er zijn raakvlakken met de bibliotheek van West-Aziatische en Anatolische talen (circa 4000 banden nu opgegaan in de bibliotheek Klassieke Cultuurgebied, ten behoeve van het keuzevak Hettitisch, maar ook oude semitica omvattend, zoals Akkadisch, Ugaritisch, en het niet-Semitische Sumerisch) op het gebied van gemeenschappelijke tijdschriften en met de Rosenthaliana-collectie van de UB, wat betreft de oriëntatie op het Semitisch en Israël, alsmede de Joden in de Arabische wereld.

Islamologie, niet-Westerse Filosofie en Islamitisch Recht, en Islamitische kunst

In de rubriek godsdiensten ligt bij het IMNO de nadruk op de Islam, hoewel er ook wat materiaal is over Oosters Christendom en Judeo-Arabica. Het IMNO bevat vooral een standaardcollectie op het gebied van de Islam, met werken over de Koran, Korancommentaren, de profeet, de traditie [hadith], de mystiek, de secten en het islamitisch recht; op het gebied van islamitisch recht is de collectie de laatste tijd gegroeid vanwege de toenemende populariteit van dit vak binnen de arabistiek en het toenemend aantal publicaties van de laatste tijd. Een deel van de publicaties over de Islam valt onder de rubriek geschiedenis, vooral als het islamitische politieke stromingen betreft. Op het gebied van de Arabische en/of islamitische filosofie en islamitische kunst zijn standaardvoorzieningen aanwezig.

Geschiedenis en Landen-documentatie Nabije Oosten

De onderwijsvoorzieningen voor Semitisch en Oosterse talen dateren al van af 1686 en de boeken over het vakgebied in oudere periodes zijn in de UB te vinden. Het IMNO is echter pas in 1956 als instituutsbibliotheek opgezet, in de na-oorlogse trend van regio-instituten en regio-bibliotheken aan de UvA.
De regio-component maakt ongeveer 40% van de bibliotheek uit (de andere delen zijn gewijd aan Islam, Semitisch en Arabisch) en omvat, naast algemene rubrieken op het gebied van de geschiedenis, politiek, sociologie, economie en geografie van het Nabije en Midden Oosten, ook op landen gerubriceerde rubrieken die voornamelijk Zuid-West Azië en Noord-Afrika omvatten, maar voor een klein deel ook islamitisch Centraal-Azië en islamitisch Europa (Moslims Spanje en Sicilië; de huidige islamitische aanwezigheid in Europa).
De collectie van het Moderne Nabije Oosten bevat ook een aanzienlijk aantal in het Arabisch gestelde historische bronnen en studies.

Arabische taal- en letterkunde

 In het IMNO is een representatieve verzameling Arabische taal en letterkunde, waarbij veel nadruk ligt op moderne bellettrie. Van de oudere klassieke Arabische literatuur zijn veel belangrijke werken aanwezig. Op het gebied van de Arabische taalkunde is vooral de collectie Arabische dialectologie van belang. Daarnaast is er een bescheiden voorziening oudere taalkunde en grammatici.
Voor de oudere Semitische taal Akkadisch (Assyrisch/Babylonisch) is er een voorziening bij de afdeling West-Aziatisch. Ten aanzien van de andere Semitische talen zoals Ethiopisch (Amhaars) en de Semitistiek in het algemeen zijn bescheiden voorzieningen aanwezig op het IMNO. Ten slotte zij opgemerkt dat ook boeken over Arabisch en/of Hebreeuws aanwezig zijn bij de bibliotheken van Algemene Taalwetenschap en Theologie.