Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Het ruimtegebruik van de UvA-collecties in het depot wordt in de komende drie jaar met twintig procent teruggebracht en de achterstanden in het ontsluiten van archieven en andere collecties worden ingehaald. Dit plan moet leiden tot een efficiënter ruimtegebruik in het depot, wat zowel een verbetering van de dienstverlening als een kostenreductie zal betekenen.

Afbeelding: Monique Kooijmans
Afbeelding: Monique Kooijmans

Bij gelijkblijvend beleid groeit de bibliotheekcollectie van de UvA in het IWO‐depot in Amsterdam Zuidoost in de komende tien jaar met nog eens drie kilometer tot een omvang van 87 kilometer. Het beheer van dit depot vormt een aanzienlijke en jaarlijks stijgende kostenpost voor de UvA, terwijl het gebruik van de depotcollectie structureel een dalende trend vertoont als gevolg van de digitalisering.

De Bibliotheek heeft een programma opgesteld waarmee een reductie van het ruimtegebruik van de UvA wordt gerealiseerd. De verwachting is dat dit tussen 2021 en 2024 een afname van twintig procent zal opleveren, oftewel 2.500 m2. Tegelijkertijd wordt de ruimte in het depot beter gebruikt.

Collectie Nederland

De reductie betreft materiaal dat in meerdere exemplaren in het depot aanwezig is of bij andere academische bibliotheken in Nederland. Uitgangspunt is dat de collectie van de UvA onderdeel uitmaakt van de (wetenschappelijke) Collectie Nederland.

De laatste jaren is het interbibliothecaire leenverkeer (IBL) toegankelijker geworden met de komst van WorldCat Discovery, een onlineplatform waar studenten en wetenschappelijk personeel materiaal uit andere bibliotheken kunnen aanvragen, zowel in Nederland als wereldwijd.

Bibliotheekmedewerker tussen de boeken in het depot
De ruimte in het depot wordt beter gebruikt. Afbeelding: Monique Kooijmans

Depotcollecties

De collecties van de UvA kennen op dit moment ongeveer tien kilometer aan niet ontsloten materiaal. Dit zijn voornamelijk boeken en archieven die nu nog niet kunnen worden aangevraagd via CatalogusPlus. Om deze achterstand in te halen, richt het deelproject Depotcollecties zich op het globaal omschrijven en ontsluiten van materialen die de collecties van de UvA uniek maken.

Meer weten over dit project? Stel je vraag aan de projectmanager.